leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ GDĐT đã hướng dẫn Thanh tra các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 (ảnh: Minh Nguyệt)

Ngày 14/5/2020, Thanh tra Bộ GDĐT đã ban hành Văn bản số 410/TTr-NV2 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Thanh tra Bộ hướng dẫn Thanh tra các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu về điều chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

Cụ thể, Thanh tra các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh kế hoạch thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trong Học kỳ II phù hợp với việc chỉ đạo hoạt động dạy và học của địa phương. Ngay sau khi có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, phải báo cáo về Bộ GDĐT qua Thanh tra Bộ.

Đồng thời, chế độ báo cáo về công tác thanh tra được điều chỉnh như sau: Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2019-2020 trước ngày 20/7/2020; báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án đổi mới thanh tra giáo dục trước ngày 20/7/2020.

Trước đó, ngày 13/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hỏa tốc số 803/BGDĐT-GDTrH về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2). Cụ thể, Bộ GDĐT quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 với thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020 (thay vì trước ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020); thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 08 - 11/8/2020./.

Minh Nguyệt