Đây là nhiệm vụ chung của ngành GDĐT trong công tác thanh tra, kiểm tra được Bộ GDĐT nêu rõ trong Văn bản số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 – 2020.

Không thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị

Về xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng xây dựng nội dung cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, tập trung thanh tra, kiểm tra việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục. Đối với giáo dục phổ thông tập trung thanh tra, kiểm tra việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp.

Ngoài ra, Bộ GDĐT còn yêu cầu các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường thanh tra, kiểm tra các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục, như: dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; thực hiện chế độ chính sách đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quản lý hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đồng thời, trong kế hoạch thanh tra, cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, nêu cụ thể nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời gian thanh tra, đơn vị phối hợp; có phương án dự phòng để thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Cùng với đó, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ hoặc chuyển sang hình thức kiểm tra do Thanh tra sở chủ trì. 

Đáng chú ý, Bộ GDĐT nêu rõ “Không thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất)”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải hường xuyên, rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong GDĐT; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, tránh chồng chéo; phối hợp xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho Thanh tra Sở; chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức thanh tra hành chính theo thẩm quyền; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho Trưởng phòng GDĐT.

Bên cạnh đó, các Sở GDĐT, Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu chỉ đạo phòng GDĐT phối hợp với Thanh tra huyện trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, tránh chồng chéo; tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện chủ trì khi được trưng tập; Kế hoạch thanh tra hành chính bám sát nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP…

Các đơn vị có trách nhiệm nói trên còn phải thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Triển khai và chỉ đạo Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn công khai đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, hiệu quả. Thực hiện Luật, các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa./.

Minh Nguyệt