Thời gian gần đây, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...

Kết quả qua 6 tháng đầu năm 2020, tổng số có 12 cuộc thanh tra, kiểm tra tạm ngưng hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh; 17 cuộc thanh tra, kiểm tra cắt giảm; 136 cuộc thanh tra, kiểm tra dự kiến cắt giảm; đồng thời ngoài việc cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra, còn giảm bớt 42 đối tượng kiểm tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh.

leftcenterrightdel
Ngành thanh tra Cà Mau chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra (Ảnh: NX) 

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi và phát triển, ngành thanh tra Cà Mau đưa ra giải pháp cụ thể như: Không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt cắt giảm 136 cuộc thanh tra, kiểm tra; Chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra.

Đối với các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch năm 2020, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền./.

Ngọc Xinh