Tham dự Hội nghị còn có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng TTCP: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đổi mới, trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước đây, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Cụ thể, TTCP đã khắc phục được việc chậm ban hành kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nhất là tại doanh nghiệp; công tác đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo và xử lý về thanh tra nhất là về tiền, tài sản, đất đai và việc hoàn thiện cơ chế, chính sách…6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất  (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 02 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: L.A

Đồng thời, đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 07 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 04 vụ, 03 đối tượng,

Cùng kỳ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2018) với 124.178 vụ việc (giảm 22,3%), có 1.935 đoàn đông người (giảm 8,5 %). Cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp nhận tổng số 137.447 đơn, có 82.260 đơn đủ điều kiện xử lý (giảm 5,4% so với cùng kỳ 2018; trong đó có 26.975 đơn khiếu nại (giảm 11,9%), 8.913 đơn tố cáo (giảm 21,9%) với 12.280 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (giảm 28,8%); đã giải quyết 8.952/12.280 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 72,9% (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được tiến hành quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp Trung ương 10, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các sự kiện chính trị quan trọng khác và những ngày lễ lớn của đất nước.

Cũng trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của TTCP và các bộ, ngành, địa phương, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp...Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN được đặc biệt quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện hành vi tham nhũng. Việc công khai các kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. TTCP tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ diện Trung ương quản lý có sai phạm nêu tại kết luận Thanh tra. Hợp tác quốc tế về PCTN được mở rộng, bước đầu mở rộng PCTN ra khu vực ngoài nhà nước.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khai chủ trì hội nghị. Ảnh: L.A

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: LA

Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, 06 tháng đầu năm 2019 toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn vất vả và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục như: Việc triển khai kế hoạch thanh tra; việc kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, tỷ lệ tuy cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng nhìn chung còn thấp. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 còn lại rất nhiều, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức Thanh tra Chính phủ và thanh tra các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các đối tượng, vụ việc có nguy cơ hoặc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, bức xúc; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích pháp luật để nâng cao nhận thức của công dân, phấn đấu giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, tố cáo sai. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật thấu tình, đạt lý, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc phát sinh điểm nóng.

“Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất (tránh hình thức), phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành”, Phó Thủ tướng yêu cầu. Bên cạnh đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh thêm, ngành thanh tra cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời có giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo việc chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành.

Ngoài ra, chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra. Tăng cường phối hợp trong ngành với các ngành, các cấp, coi đây là biện pháp quan trọng để tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cảm ơn đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã quan tâm, sát sao, trực tiếp chỉ đạo ngành Thanh tra trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, sẽ tiếp thu, cụ thể hóa toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. “Ngành Thanh tra sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định./.

Lan Anh