Trong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong tỉnh Quảng Ninh vẫn được đảm bảo, không bị bỏ sót. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các địa phương và sở, ngành có liên quan của tỉnh đã nỗ lực và tập trung xác minh, đối thoại để giải quyết đảm bảo đúng quy định đối với những vụ việc được giao; tỷ lệ các vụ việc công dân rút đơn khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2 khá cao (chiếm 16,28% ở cấp huyện và 27,64% ở cấp tỉnh), các nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết kịp thời.

leftcenterrightdel
 Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (người đứng phát biểu) chủ trì Hội nghị. 
Đặc biệt, ở cấp tỉnh và nhiều địa phương tại Quảng Ninh, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đã trực tiếp tiếp công dân đúng theo tinh thần chỉ đạo của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và pháp luật về tiếp công dân. Điều này thực sự đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện. Do đó, đây cũng là một trong những nội dung giúp Quảng Ninh trở thành mô hình mẫu trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời xây dựng văn bản cụ thể hóa việc chỉ đạo của cấp trên. Theo đó, Chủ tịch UBND các địa phương đã căn bản giải quyết đảm bảo trách nhiệm, đúng thẩm quyền đối với các vụ việc phát sinh tại địa phương, giảm tình trạng đùn đẩy lên cấp trên; nghiêm túc thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất, tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu và đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương.

leftcenterrightdel
Ông Lê Ngọc Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị
Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương pháp, cách thức làm việc với công dân, với mục tiêu tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Qua đó đã đem lại hiệu quả tốt trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nửa đầu năm 2020 với tỷ lệ vụ việc công dân rút đơn cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây.

Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và các văn bản chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên đã có chuyển biến tốt về thời gian, đặc biệt ở một số địa phương có nhiều đơn thư như: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái.

Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đã đem lại hiệu quả và chuyển biến tích cực cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng các cấp đã chủ động và tích cực tham gia vào các hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn chương trình công tác năm 2020 của mình với hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của chính quyền các cấp, tích cực giám sát, phản biện giúp hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng dân chủ, công khai và hiệu quả. Các đoàn thể như Liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên đã chủ động gặp gỡ, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp nhận, nghiên cứu, tham gia ý kiến giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính 06 tháng đầu năm 2020 như: chưa có biện pháp xử lý triệt để việc một vài nhóm công dân thường trú tại Quảng Ninh tụ tập tại Hà Nội; chưa giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, kéo dài; chất lượng giải quyết khiếu nại tại một số địa phương chưa được cải thiện nhiều; còn xuất hiện tình trạng đơn thư vượt cấp; thời hạn giải quyết đơn khiếu nại ở cấp huyện và cấp tỉnh chưa đảm bảo; việc tổ chức đối thoại với công dân ở một số nơi đôi lúc còn chưa được đảm bảo về mặt trình tự và thành phần theo quy định;… việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp còn thiếu người có thẩm quyền hoặc không cử người có trách nhiệm, hiểu việc khi tham gia các phiên hòa giải đối thoại, các phiên xử, còn tình trạng chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Tòa án và người khởi kiện,… làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án của Tòa án nhân dân các cấp.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, đồng thời phát huy các kết quả đã đạt được, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, địa phương, phục vụ đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 06 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường quán triệt, giám sát thường xuyên, kiểm tra đột xuất cấp dưới trong thực hiện nghiêm túc Quy định 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35/CT-TU của Tỉnh ủy; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư phức tạp kéo dài; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, nhất là phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả đối với một số đối tượng khiếu kiện chây ỳ, tập trung gây rối tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương, của tỉnh, địa phương, đặc biệt trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp./.

K. Dung