Qua thanh tra, phát hiện có 05/08 Đoàn thanh tra quận 3 đã gia hạn thời hạn thanh tra không đúng quy định. Đối với công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thì không ban hành Thông báo kết quả xử lý đơn về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh cho người dân.

Mặt khác, Quận đã không quản lý theo dõi đơn; văn bản hướng dẫn người dân không cụ thể; không có phiếu đề xuất thụ lý đơn theo quy định. Giải quyết khiếu nại không đảm bảo thời hạn quy định, thời gian xử lý đơn tố cáo không đúng…

leftcenterrightdel
 Nhiều thiếu sót, tồn tại cần phải chấn chỉnh tại UBND quận 3  

Bên cạnh đó, công tác cấp giấy phép còn thể hiện sự thiếu sót, không đảm bảo quy trình, quy định chủ yếu về thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý cấp giấy phép trong 3 lĩnh vực: quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và giáo dục.

Đặc biệt, trong phần cấp phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, đã xảy ra các vi phạm như tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao, không cấp phép xây dựng có thời hạn cho trường hợp đất thuộc quy hoạch nên dẫn đến việc vượt tầng cao so với quy định, không thông báo cơ quan có thẩm quyền xử phạt… đây đều là những vi phạm quan trọng cần được xem xét xử lý để đảm bảo công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện nghiêm túc.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra TP Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 3 tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm, để tồn tại hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và cấp giấy phép.

Đặc biệt, trong công tác cấp phép xây dựng, cần tổ chức kiểm điểm làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân lãnh đạo liên quan đến các thiếu sót, vi phạm. Xem xét xử lý đối với các giấy phép thuộc 3 lĩnh vực cấp không phụ thuộc quy định hoặc không đủ điều kiện để cấp phép. Trong trường hợp cho tồn tại hoặc phải thu hồi thì đề xuất biện pháp cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét. Khẩn trương xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần chủ động xin ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng.

Thiên Ân