Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTrB ngày 20/4/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng, chống HIV/AIDS tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 26/4/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế Vĩnh Phúc, kiểm tra, xác minh tại các đơn vị liên quan.

Thanh tra Bộ Y tế khẳng định, phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô nhỏ, lẻ, quy mô hộ gia đình, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Sự phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống những năm gần đây gia tăng cả về số lượng, quy mô, đa dạng về loại hình phục vụ đã đặt ra cho công tác quản lý ATTP trên địa bàn thành phố không ít khó khăn, thách thức.

Đến nay, trên địa bàn hiện có 4.155 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý, trong đó có 417 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 1.617 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 1.121 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Căn cứ quyết định thanh tra, trong quá trình thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh trực tiếp tại Sở Y tế, Thanh tra Sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Phúc, kiểm tra tại 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm 01 cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; 01 cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Kết quả cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP được Giám đốc Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai thực hiện. Theo báo cáo của Chi cục và qua kiểm tra, xác minh các tài liệu và hồ sơ do Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp, Đoàn ghi nhận: Tổng số cuộc thanh tra do Chi cục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện là 08 cuộc; tổng số cuộc kiểm tra là 06 cuộc.

Theo đó, tổng số cơ sở thanh tra là 188 cơ sở; tổng số cơ sở kiểm tra là 252 cơ sở. Trong đó, số cơ sở vi phạm phải xử lý là 26 cơ sở (chiếm 5,9%) với số tiền phạt là hơn 128 triệu đồng.

Đồng thời, Đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên 21 bộ hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP do Chi cục thực hiện từ năm 2016 đến 30/4/2018 để kiểm tra. Kết quả kiểm tra ghi nhận việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế kết luận, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ATTP. Công tác kiểm tra ATTP được triển khai thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm về ATTP.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Y tế cũng chỉ rõ những tồn tại trong công tác thanh tra về an toàn thực phẩm của Sở Y tế Vĩnh Phúc như: Cơ quan này ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra chưa hoàn toàn phù hợp quy định (Còn ban hành Quyết định thanh, kiểm tra); việc triển khai đoàn thanh tra chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Đặc biệt, việc lập biên bản thanh tra, kiểm tra; biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm về ATTP chưa đảm bảo chặt chẽ. Cụ thể: Việc ghi thời gian ngày, giờ ghi tại các biên bản, quyết định xử phạt chưa hoàn toàn chuẩn xác (Hồ sơ số 09/2016, 01/2017, 05/2017); Biên bản vi phạm hành chính không ghi cụ thể hành vi vi phạm được quy định tại điểm, khoản, điều, Nghị định nào (Hồ sơ số 09/2016, 05/2017, 06/2017); Việc ghi Biên bản lấy mẫu chưa đầy đủ thông tin theo quy định: Sản phẩm đã hoàn thiện, có nhãn đầy đủ song không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm (Hồ sơ số 06/2017); Quyết định xử phạt đối với cơ sở có nhiều hành vi vi phạm, song không thể hiện rõ từng hành vi vi phạm được quy định ở điểm, điều, khoản nào và xử phạt bao nhiêu tiền (Hồ sơ số 06/2017).

Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Phúc chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khắc phục những tồn tại trong việc cấp các loại giấy liên quan đến quản lý ATTP; rà soát, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường tập huấn, hướng dẫn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt