Công tác thanh tra trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước

Bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thông qua thực tiễn quản lý, Thanh tra Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Định hướng chương trình thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm chồng chéo, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; chú trọng vào trách nhiệm thực hiện công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, những lĩnh vực “nóng”, dễ phát sinh nhiều tiêu cực, tham nhũng, có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trên tinh thần quyết liệt, sai đến đâu kiến nghị xử lý tới đó, áp dụng kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn vi phạm, thu hồi thiệt hại gây ra cho xã hội, Nhà nước, cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thông qua hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Một mặt, đã phát hiện, kiến nghị hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, là cơ hội để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; mặt khác, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm. So với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%. Trong số đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng điển hình như: Vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, việc cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn, các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ, Dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du (Hà Nội)...

Bên cạnh đó, toàn Ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Toàn Ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng (đạt 67%), 148 ha đất (đạt 70%), đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra ngày 12/1. Ảnh: P.V

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm dần. So với nhiệm kỳ trước, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm; tỷ lệ giải quyết vụ việc theo thẩm quyền đạt cao; hiệu quả giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, góp phần phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, trong đó tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4% so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); xử lý 180.204 đơn đủ điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra lý 03 vụ, 03 đối tượng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các thành viên đã trực tiếp làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Qua trực tiếp kiểm tra tại các tỉnh cho thấy, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác hoặc Kế hoạch kiểm tra, rà soát. Hiện nay, các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết theo kế hoạch.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2020 giảm so với cùng kỳ 2019; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt mục tiêu đề ra; các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Công tác, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trước.

Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường

Công tác phòng, chống tham nhũng được Thanh tra Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường và có sự chuyển biến rõ nét: Thể chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng được hoàn thiện hơn với việc mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đưa vào hệ thống giáo dục, đào tạo và triển khai rộng rãi. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, rà soát, đánh giá, sửa đổi phù hợp hơn đã ngày càng phát huy hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Chú trọng công tác tự phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra và nhất là qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra có chuyển biến rõ rệt. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng được đề cao, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội. Cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tố cáo hành vi tham nhũng được xây dựng và tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi người dân trong phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng được từng bước mở rộng ra khu vực ngoài Nhà nước, bảo đảm thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng cả khu vực công và khu vực tư.

Năm 2020, ngành Thanh tra tập trung triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.421 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 374 vụ việc với 482 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 74 tỷ đồng. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.884 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm. Xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác 8.733 cán bộ, công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 65 vụ, 79 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Ngoài ra, việc công khai kết luận kiểm tra, thanh tra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, nhất là đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010-2020; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua đó, tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới./.

Lan Anh