Sai phạm trong quy chế chi tiêu nội bộ, thu chi học phí

Thanh tra TP Cần Thơ đã thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Y tế TP Cần Thơ trong vòng 3 năm (2017, 2018, 2019). Ngoài những dấu hiệu vi phạm trong công tác thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo…Thanh tra TP Cần Thơ đã tập trung làm rõ những vấn đề về thu, chi tài chính. Trong đó, đối với phụ cấp khối hành chính phục vụ công tác đào tạo đơn vị đưa vào mục phụ cấp lương theo khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 10/QĐ-CĐYT ngày 16.01.2018 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 191/QĐ-CĐYT ngày 12.08.2019 của Trường là chưa phù hợp, do Nhà nước chưa có văn bản nào quy định đối với loại phụ cấp này.

Việc chi hỗ trợ người được cử đi ôn tập thi Cao học theo Điều 17 của Quyết định số 191/QĐ-CĐYT của Trường là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30.03.2018 của Bộ Tài chính. Đồng thời, nội dung chi cho thi tốt nghiệp và mức chi theo khoản 7 Điều 19 của Quyết định số 191/QĐ-CĐYT của Trường là chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10.03.2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

leftcenterrightdel
Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thanh tra chỉ rõ 

Đối với việc thu, chi học phí  từ năm 2017 – 2018 – 2019 thu không đúng với quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02.10.2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 04.12.2015 và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11.07.2018 của HĐND TP Cần Thơ với số tiền hơn 23,6 triệu đồng. Ngoài ra, trong ba năm nhà trường đã sử dụng 03 tài khoản tiền gửi để thu học phí có phát sinh tiền lãi gửi, tổng số tiền là hơn 1,46 tỷ đồng, chưa xử lý số dư cuối kỳ (tiền gốc, tiền lãi) là chưa đúng với quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14.02.2015 và điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02.10.2015 của Chính phủ.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng đã chỉ ra hàng loạt những hạn chế, thiếu sót trong việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ từ nguồn học phí dịch vụ. Từ năm 2016 – 2017 đến 2018 – 2019 đơn vị chi tiền lương dạy thêm giờ tổng giá trị hơn 11,2 tỷ đồng là chưa đúng quy định. Cụ thể như, chi thanh toán phần vượt 200 giờ bằng nhiều nội dung (giờ mời, thỉnh giảng, hợp đồng, giờ giảng các lớp liên thông…) là chưa đúng quy định. Đơn vị đặt ra mức chi theo học vị để chi cho những nội dung phần vượt 200 giờ theo và theo vụ việc là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 08.03.2013. Nội dung giám sát, coi thi không thực hiện quy đổi giờ ra giờ chuẩn để thanh toán tiền vượt giờ, mà thực hiện thanh toán tiền cho giảng viên là chưa đúng quy định.

Năm 2016 – 2017 Trường Cao đẳng Y Cần Thơ đã chi tiền dạy thêm giờ cho toàn bộ giáo viên (tiền giờ theo lương) khi chưa xác định Bộ môn bị thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt là chưa đúng với quy định tại khoản 6 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Các vấn đề như giai đoạn chuyển đổi cấp quản lý từ Bộ GD&ĐT sang Bộ LĐ-TB-XH, đơn vị đã ban hành Quy chế giảng dạy, nhưng chưa phù hợp về các tiêu chuẩn định mức giảng dạy, quy đổi giờ chuẩn để thực hiện thanh toán tiền lương thêm giờ. Trong khi đó, quy trình thực hiện kê khai giờ giảng để thanh toán tiền lương thêm giờ chưa chính xác, thiếu kiểm tra, đối chiếu; Việc xác định mức chi thanh toán tiền lương thêm giờ chưa đúng. Từ năm 2017 – 2019 đơn vị đã chi thanh toán tiền giờ trực cho lãnh đạo, tổng số tiền hơn 387,5 triệu đồng, nhưng vẫn kê tính phần giờ giảm để thanh toán tiền lương thêm giờ.

Nhập nhằng trong việc cho thuê mặt bằng, mua sắm tài sản công

Theo Kết luận thanh tra, đơn vị cho thuê mặt bằng đặt trụ ATM, bãi xe, căn tin, cho thuê phòng giảng dạy, cho thuê nhà thuốc chưa đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16.02.2016 của Bộ Tài chính, chưa lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê là chưa đúng quy định tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26.12.2017 của Chính phủ. Vi phạm về hoạt động cho thuê mặt bằng khi thực hiện ký kết hợp đồng thông qua thỏa thuận, chưa đảm bảo quy trình. Chưa thu đủ số tiền theo hợp đồng và chưa có biện pháp xử lý khi bên thuê không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng: Cho thuê mặt bằng để đặt trụ ATM, bãi xe, nhà thuốc thực hành, căn tin, tổng số tiền còn phải thu là 305 triệu đồng. Trường có lập bảng tính điện, nước từ ngày 01.04.2018 đến ngày 29.04.2020 còn phải thu hơn 40,7 triệu đồng.

Riêng việc xử lý số dư cuối kỳ đối với nguồn thu từ thuê mặt bằng năm 2017 chưa đưa vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là chưa đúng quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03.06.2009 với số tiền hơn 632,3 triệu đồng. Năm 2018, 2019 chưa trích lập các quỹ từ số dư cuối kỳ là chưa đúng với quy định của Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản công, trong quá trình thực hiện, đơn vị thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc cung cấp và lắp đặt thiết bị chưa đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật và khối lượng ít hơn so với hợp đồng. Trong khi đó, việc mua sắm các hạng mục lắp vách nhôm kính, cửa sắt, cửa sắt kéo, khung sắt bảo vệ cửa sổ, hành lang, mái che máy bơm PCCC, mái che nơi để xe CB-NV tại khu nhà 6 tầng khi công trình còn trong bảo hành, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt là chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.05.2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26.10.2016 của Bộ Xây dựng.

Việc thực hiện nâng cấp cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đơn vị đã không thuê tư vấn để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các hạng mục cải tạo sửa chữa là chưa phù hợp theo quy định. Do thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nên dẫn đến chất lượng thi công chưa đạt theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và khối lượng thực hiện ít hơn so với hợp đồng.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ còn hàng loạt những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, thuế GTGT, thuế TNDN…

Trước hàng loạt những vấn đề liên quan, Thanh tra TP Cần Thơ đã kiến nghị xử lý hành chính, yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế cần Thơ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc thu, chi tài chính từ năm 2017 đến năm 2019. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, mua sắm tài sản công; trong việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và thuế GTGT, thuế TNDN…

Đồng thời, yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ kiểm tra, rà soát, xử lý theo đúng quy định đối với các nội dung đã chi không đúng như: chi thanh toán tiền lương dạy thêm giờ từ nguồn thu học phí vượt định mức, tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng; chi tiền công tác phí không có công văn, thư mời, lịch hoặc kế hoạch công tác hơn 716,2 triệu đồng; tạm ứng chi tiền thu nhập tăng thêm hơn 13,3 tỷ đồng; thu hồi các khoản nợ theo hợp đồng như tiền thuê mặt bằng trụ ATM, bãi xe, căng tin…tổng số tiền 305 triệu đồng và hơn 40,7 triệu đồng tiền điện nước. Đặc biệt, Thanh tra TP Cần Thơ đã yêu cầu nhà trường và các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm về tài chính với tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng, trong đó có hơn 23,6 tỷ đồng từ nguồn thu học phí dịch vụ không đúng quy định.

Tuyết Nhung