Vướng nhiều thiếu sót cần khắc phục

Dự án đầu tư KCN An Nhựt Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 với diện tích gần 120ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 09/9/2008, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thép Long An và sau đó cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnh thay đổi chủ đầu tư từ Công ty TNHH Thép Long An sang Công ty TNHH Một thành viên An Nhựt Tân Long An.

Ngày 19/6/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chứng nhận lần đầu đối với dự án KCN An Nhựt Tân. Tổng vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng (vốn góp là 390 tỉ đồng).

Theo giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư KCN được nêu rõ từ tháng 3/2008 - 5/2018 là bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tháng 6/2018 - tháng 12/2020 là xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng. Tháng 02/2019 chính thức đi vào hoạt động.

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra chỉ rõ 

Trong khi đó, với dự án khu TĐC An Nhựt Tân có diện tích 51.681m2, theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, dự án hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào giữa tháng 7/2019 và tái khởi công xây dựng khu TĐC trong tháng 6/2019, đến tháng 12/2019 là hoàn thành.

Mặc dù vậy, qua thời gian, dự án KCN An Nhựt Tân và khu TĐC An Nhựt Tân vẫn không có nhiều chuyển biến. Thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, giữa tháng 11/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và chấp hành pháp luật đối với Dự án KCN An Nhựt Tân và khu TĐC An Nhựt Tân.

Ngày 16/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần ban hành kết luận thanh tra đối với dự án. Kết luận chỉ rõ, việc quản lý và thực hiện dự án KCN và khu TĐC An Nhựt Tân còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Mặc dù có tiến độ cụ thể của dự án được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2483534508 ngày 19/6/2018 nhưng đến nay, nhà đầu tư, UBND huyện Tân Trụ và các sở, ngành chức năng liên quan vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục có liên quan để triển khai KCN và khu TĐC An Nhựt Tân.

Cụ thể, chủ trương đầu tư của khu TĐC, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu TĐC về mặt pháp lý còn đứng tên Công ty TNHH Thép Long An chưa được chuyển sang cho Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An; chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng KCN; chưa bảo đảm đủ thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai hạ tầng khu TĐC.

Song song đó, chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng KCN, còn lại 4 hộ dân với diện tích 22.677m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền hơn 12,2 tỉ đồng (trong đó có 4.300 m2 đất ở và 18.377m2 đất nông nghiệp có vị trí nằm bên trong dự án).

Chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý cụ thể và Công ty TNHH An Nhựt Tân chưa thực hiện chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định. Việc phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn, nhà đầu tư và UBND huyện chưa thực sự hiệu quả, vì thế, chưa bảo đảm tiến độ theo kết luận giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Dự án vẫn còn hoang sơ, bỏ hoang 

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường để UBND huyện Tân Trụ ký nhận và giữ 103 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Thép Long An thuộc dự án khu TĐC An Nhựt Tân sau khi Công ty Thép Long An thực hiện tách thửa là chưa đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo tiến độ, khu TĐC không thực hiện đúng theo thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, bởi đến nay chưa thực hiện tái khởi công.

Còn Dự án KCN An Nhựt Tân cũng không khả quan hơn nên có khả năng không bảo đảm tiến độ theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ngày 19/6/2018.

Thực tế, hiện nay, dự án KCN chưa san lấp, chưa kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp; các hạng mục hạ tầng giao thông, cấp nước, điện, thoát nước,… vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, chưa có sự thống nhất về cách xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác TĐC của dự án KCN An Nhựt Tân.

Xử lý nghiêm các sai phạm

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo thu hồi số tiền hơn 12 tỷ đồng thuộc tiền bồi thường của 04 hộ dân chưa nhận tiền từ dự án vào ngân sách nhà nước.

Nghiêm túc thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp và Khu tái định cư An Nhựt Tân như: Điều chỉnh Nhà đầu tư của Khu tái định cư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu tái định cư, Giấy phép xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp... theo hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn trong tỉnh. Triển khai thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, thực hiện bàn giao cho các hộ dân theo quy định…

Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất của dự án. Tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định nếu dự án có vi phạm pháp luật về đất đai.

Đôn đốc, giám sát và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Khu tái định cư An Nhựt Tân khi chủ đầu tư tái khởi công dự án, đảm bảo hoàn thiện Khu tái định cư để giao nền cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư của dự án.

Thiên Ân