Cụ thể, một số đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) xây dựng đề án vị trí việc làm (VTVL) để xác định nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhưng còn thiếu sót, chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh khi có số lượng người biến động hàng năm so với đề án VTVL đã được phê duyệt; không xác định hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc; xác định hạng chức danh viên chức đối với ĐVSN đặc thù nhưng không có văn bản quy định của cấp thẩm quyền là không đúng quy định.

Việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục: Xác định hạng chức danh giáo viên cần tuyển dụng là hạng III, IV nhưng yêu cầu trình độ chuyên môn là đại học trở lên tương ứng hạng II là chưa phù hợp theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển dụng là hạng II, hạng III nhưng không yêu cầu Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet

Không chỉ vậy, việc cử đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo quận tham gia Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi tuyển, xét tuyển viên chức và việc cử một số công chức chưa giữ ngạch chuyên viên chính trở lên tham gia vào Ban chấm thi đối với kỳ thi tuyển viên chức, Ban kiểm tra sát hạch đối với kỳ xét tuyển viên chức cũng là không đúng quy định.

Hồ sơ đăng ký tuyển dụng đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, giáo viên tiểu học hạng II và giáo viên trung học cơ sở hạng II không có Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng tương ứng hay việc ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thời gian dưới 12 tháng và ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chưa hề qua thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn…cũng là những sai phạm mà Đoàn thanh tra chỉ ra.

Sau khi được tuyển dụng có 9/22 viên chức (hơn 40% số viên chức được tuyển dụng) được biệt phái đến làm việc tại các Phòng chuyên môn thuộc UBND quận là không phù hợp với Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Bên cạnh đó, 83 trường hợp viên chức thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp mà vẫn được UBND quận Ngũ Hành Sơn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp.

“Việc thực hiện biệt phái viên chức đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Bích là viên chức công tác tại Trường THCS Phạm Hồng Thái, hết thời hạn biệt phái lại vẫn công tác tại Phòng Giáo dục - Đào tạo quận là không đúng quy định”, Kết luận thanh tra chỉ rõ.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức tại quận Ngũ Hành Sơn, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kiểm điểm và chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức; chỉ đạo tổ chức rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2018.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng các quy định đối với các nội dung liên quan về công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trên địa bàn quận; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý đối với kiến nghị của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong việc tổ chức việc tuyển dụng viên chức là giáo viên bố trí công tác về các trường đảm bảo thời gian tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai theo quy định thời gian theo niên độ năm học.

Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức họp rút kinh nghiệm về thiếu sót trong công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại quận Ngũ Hành Sơn; chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định về trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức giáo dục trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật./.

Lan Anh