Cụ thể, những mặt làm được UBND huyện Cần Đước đã có nhiều cố gắng trong việc huy động mọi nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. UBND huyện đã quyết định đầu tư các dự án, hạng mục công trình phù hợp, đảm bảo mục tiêu, mang lại hiệu quả sau đầu tư, chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư kịp thời.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, UBND xã Long Cang, Long Trạch, Long Khê được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục về chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư theo quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng. Công tác đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; các dự án triển khai, nghiệm thu đúng tiến độ; hồ sơ, tài liệu được lưu trữ gọn gàng, đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Một cuộc công bố kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Long An

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót. Qua thanh tra 26 công trình, có 03 công trình sai về khối lượng nghiệm thu hoàn công dẫn đến quyết toán, thanh toán sai quy định cho nhà thầu thi công với tổng giá trị là 117.158.000 đồng. Cụ thể: Công trình Trụ sở UBND xã Long Hựu Đông: Quyết toán sai công tác sản xuất ván khuôn cọc (thừa 01 mặt ván khuôn cọc) với giá trị 25.262.000 đồng. Công trình Trường Tiểu học Long Hòa (dãy A): Quyết toán sai mã hiệu định mức công tác đào cống (đào thủ công) với giá trị 19.343.000 đồng. Công trình trường THCS Phước Đông: Quyết toán sai công tác sản xuất xà gồ thép (không tính chi phí nhân công); quyết toán sai khối lượng cửa kính đối với công tác sản xuất và lắp dựng cửa sắt (cửa đi và cửa sổ) với giá trị 72.553.000 đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, thiếu sót của một số đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ hoàn công không đúng với thực tế thi công, cũng như trách nhiệm chính thuộc về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện về số tiền sai phạm 117.158.000 đồng nêu trên.

Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Cần Đước, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện chủ trì tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cán bộ kỹ thuật được giao quản lý công trình Trường Tiểu học Long Hòa (dãy A), Trụ sở UBND xã Long Hựu Đông, Trường THCS Phước Đông.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND huyện tăng cường trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng, kiểm tra, thanh tra đối với các công trình do UBND huyện là cấp quyết định đầu tư, nhằm phòng ngừa hạn chế, thiếu sót.

Đình Thuyết