Cùng kỳ, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 2.586 lượt công dân; xử lý 1.594 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết 188/198 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 94,95%.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiếu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, cũng như yêu cầu Ngành Thanh tra tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. 

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiếu, ngành Thanh tra của tỉnh cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra trách nhiệm chưa cao; trong giải quyết khiếu nại còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa quyết liệt; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiếu tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất là ngành Thanh tra tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2019, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra. Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong ngành và giữa ngành Thanh tra với các sở, ngành, địa phương.

Thứ tư, các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, quan tâm xây dựng Ngành Thanh tra tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức; giáo dục cho cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy trong công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Đình Thuyết