Trong năm 2019, UBND tỉnh đã lên kế hoạch giải quyết 100% các vụ việc trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các ban ngành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo bao gồm: UBND TP Ninh Bình, huyện Nho Quan, Kim Sơn…. 

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại các huyện Yên Khánh, Sở Giao thông vận tải. Tại các đơn vị này, tổ chức thanh tra việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lí đất đai, khai thác khoáng sản, công tác cán bộ… Việc thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập theo Qui định tại Nghị định số 78/2013/NĐ – CP và thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

Về công tác giám sát và xử lí sau thanh tra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm tra đôn đốc trách nhiệm tổ chức việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra năm 2018, thanh tra trách nhiệm quản lí nhà nước đối với các dự án (không sử dụng ngân sách nhà nước) sử dụng đất kém hiệu quả, chậm tiến độ. Một số dự án cũng đươc UBND tỉnh quyết định tổ chức thanh tra năm 2019 gồm: dự án Mở rộng, nâng cấp hồ và xây dựng trạm bơm Đầm Bai thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, dự án đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ tại trung tâm 6 xã tiểu khu 01 ra đê Hữu Đáy, huyện Kim Sơn; dự án xây dựng khu dân cư phía Tây cống Ải, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

Ngoài ra hai Sở: Y tế và Giáo dục đào tạo cũng nằm trong nội dung thanh tra về trách nhiệm quản lí, tổ chức thực hiện việc đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm thiết bị và công tác quản lí Nhà nước về giáo dục đào tạo theo hướng dẫn và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ./.


Dương Thái