leftcenterrightdel
 Đường lên núi Cái Hạ do Công ty Cổ phần du lịch Tràng An xây dựng trái phép (ảnh internet)

Theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 6/3/2018 của UBND tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra là ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các thành viên Đoàn thanh tra gồm có: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh; đại diện huyện Hoa Lư, xã Trường Yên.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ và ngày lễ).

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng; việc chấp hành các quy định của một số luật, như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo.

Đồng thời, Đoàn thanh tra sẽ xem xét trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước của các cá nhân, tập thể có liên quan về việc để xảy ra hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An./.

Hoàng Minh