Trong số 1.531 đơn có 1.102 đơn thuộc thầm quyền của các cơ quan nhà nước, đơn lưu là 429 đơn. Qua công tác tiếp nhận, phân loại đơn thư, các cơ quan trong tỉnh đã chuyển 78 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn công dân có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 50/59 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền trong đó có 01 vụ khiếu nại đúng, khiếu nại sai 49 vụ. Các vụ việc tố cáo được cơ quan hành chính nhà nước số vụ việc đúng là 04 vụ, có đúng có sai 06 vụ và 26 vụ tố cáo sai. Qua giải quyết đơn thư tố cáo của công dân đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 764 triệu đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 01 tập thể và 05 cán bộ cấp xã.

leftcenterrightdel
Cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình tiếp công dân 

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngàu 15/10/2013 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập các Tổ công tác liên ngành để giải quyết vụ việc phức tạp, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương để thống nhất chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dương Thái