UBND tỉnh Ninh Thuận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm trong việc tiếp công dân. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh các trường hợp KN, TC đông người, phức tạp thì lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của công dân, làm rõ nguyên nhân, xem xét toàn diện vụ việc, qua đó giải tỏa bức xúc của công dân.

leftcenterrightdel
 Một cuộc họp tại Ninh Thuận có sự tham dự, chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh. Ảnh minh họa

Cụ thể, thống kê từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tiếp 1.952 lượt / 2.022 người đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh (giảm 78 lượt và 1.149 người so với cùng kỳ năm ngoái). Có 19 đoàn đông người với 294 người (giảm 12 đoàn và 715 người so với cùng kỳ năm trước).

Nội dung KN, TC, kiến nghị, phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc tiếp công dân, tiếp nhận, thụ lý giải quyết KN, TC của công dân được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật về KN, TC từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, tiến hành xác minh, ban hành quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết TC, thông báo kết quả giải quyết TC. Về thời hạn giải quyết KN, những vụ việc KN phát sinh thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đều mang tính chất phức tạp; các cơ quan được giao tham mưu trong quá trình xử lý, giải quyết cần phải thu thập hồ sơ, tài liệu, làm việc xác minh với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoặc phải họp xin ý kiến tư vấn của nhiều ngành chức năng kể cả xin ý kiến của một số Bộ, ngành, Trung ương, do đó thời hạn giải quyết một số vụ việc còn kéo dài so với thời hạn quy định.

Hầu hết các vụ việc KN, TC được người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tất cả các vụ việc KN trước khi ban hành quyết định giải quyết đều tổ chức đối thoại với người KN.

Hiện nay Ninh Thuận là một tỉnh đang trên đà phát triển và tập trung kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm của các thành phần kinh tế (nhất là năng lượng, đô thị). Do vậy, phải sử dụng nguồn lực đất đai, sẽ triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án năng lượng gió, năng lượng mặt trời, nên tình hình KN, TC, nhất là KN, TC đông người sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng lợi dụng quyền KN, TC, lợi dụng dân chủ, kích động, lôi kéo người khiếu kiện, chống đối, có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc tinh giản cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã dẫn đến sự thiếu hụt cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KN, TC cũng là một khó khăn mà Ninh Thuận gặp phải.

Do vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân (tăng cường công tác tiếp dân trước khi triển khai các dự án có liên quan tới cuộc sống của dân); tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, đảm bảo về số lượng và nâng cao trình độ, chất lượng tham mưu giải quyết KN, TC có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, cương quyết xử lý bằng các biện pháp hành chính, kể cả hình sự đối với các đối tượng cố ý TC sai sự thật hoặc dụ dỗ, lôi kéo, kích động người khác KN, TC làm mất an ninh trật tự.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần kiểm kê một cách chính xác, đầy đủ diện tích đất, tài sản trên đất của người bị thu hồi đất. UBND cấp xã cần xác định chính xác, khách quan, đúng pháp luật về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất của người có đất bị thu hồi. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường khắc phục những bất cập, tham mưu hoàn chỉnh chính sách thu hồi, bồi thường nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân tham mưu phải thẩm định chính xác, đúng quy định pháp luật hồ sơ bồi thường, hỗ trợ trước khi trình UBND cùng cấp ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ.

Toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân trước khi triển khai chương trình dự án trên địa bàn nhằm lắng nghe, giải thích, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân trong vùng dự án, tạo sự đồng thuận cao của người dân, hạn chế phát sinh KN, TC, nhất là các vụ KN đông người, vượt cấp.

Ngoài ra, rà soát, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC còn tồn đọng, phức tạp. Chỉ đạo rà soát, củng cố hồ sơ quản lý đất đai, làm cơ sở pháp lý cho công tác giải quyết KN, TC, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Lan Anh