Toàn ngành thanh tra tỉnh Nam Định đã tiến hành 409 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền là 11.062,78 triệu đồng và 47.545,6 m2 đất. Trong đó: xử lý thu hồi vào Ngân sách nhà nước là 6.375,11 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3.980,16 triệu đồng, giảm trừ khi phê duyệt quyết toán là 808,19 triệu đồng; thu hồi 47.545,6 m2 đất, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính khác.

Thanh tra các Sở, ngành đã thực hiện 298 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.824 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nội dung thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác qui hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động sư phạm nhà giáo; công tác quản lý tài chính, ngân sách; hoạt động của các tổ chức tín dụng; công tác xây dựng cơ bản; duy tu, sửa chữa cầu đường bộ tại các huyện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hành nghề y, dược và thẩm mỹ ngoài công lập, vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động bưu chính; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; kinh doanh các dịch vụ văn hóa và tổ chức lễ hội… Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế là 5.597,28 triệu đồng và 46.160,6 m2 đất, trong đó ban hành quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước 1.438,36 triệu đồng và 46.160,6 m2 đất, đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ 278,9 triệu đồng; xử lý hành chính bằng hình thức xử phạt 3.980,16 triệu đồng ; và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm hành chính khác…

Cũng trong năm 2017, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 26 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 78 lượt cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị được thanh tra tiếp tục duy trì, chấp hành nghiêm việc tổ chức tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận và quản lý đơn thư tập trung về đầu mối; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền và thực hiện đầy đủ việc công khai (nội dung, hình thức, thời gian) trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định. 

Năm 2017, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 4.789 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị (tăng 655 lượt so với cùng kỳ năm trước); có 121 lượt Đoàn đông người; tiếp nhận 2.383 đơn thư (tăng 295 đơn so với cùng kỳ năm trước) có 71 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (tăng 01 vụ việc so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn ra không gay gắt, phức tạp, không phát sinh mới vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Nội dung vụ việc chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi lại đất, tranh chấp đất đai, việc bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng… một số vụ đã được các cấp xem xét, giải quyết nhưng công dân không nhất trí có đơn gửi vượt cấp. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và Thanh tra tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tập trung rà soát các vụ việc tồn đọng theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp cụ thể để giải quyết.

Thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Thanh tra tỉnh cùng Thanh tra các huyện, thành, sở ngành đã tăng cường công tác thanh tra, xác minh giải quyết KNTC để góp phần phòng ngừa, phát hiện tham nhũng lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh tiến hành 07 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng. Đến nay đã kết thúc cuộc thanh tra tại Sở y tế; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định, và Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định; Công ty TNHH MTV KTCTTL huyện Ý Yên; đang thực hiện cuộc thanh tra tại UBND huyện Nghĩ Hưng; Sở Thông tin truyền thông và Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ. Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố cũng đã tiến hành các cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

leftcenterrightdel
 

Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; UBND cấp xã, phường, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố. Đồng thời, thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, để chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế khiếu, tố vượt cấp, đông người, kéo dài. Đối với những vụ việc phức tạp, đông người đã đưa vào rà soát, tổ chức đối thoại, công dân nhất trí với phương án giải quyết hoặc không cung cấp được tài liệu chứng cứ mới thì ra văn bản thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết./.

Dương Thái