Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nên nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Thanh tra tỉnh là ưu tiên tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và sự thành công Đại hội Đảng các cấp.

Không phát sinh điểm nóng về KNTC

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo, người đứng đầu chính quyền các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực có hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về KNTC, không có việc công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền KNTC để tập trung đông người.  

Kết quả, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.264 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, đề nghị; toàn tỉnh tiếp 13 lượt đoàn đông người (05 người trở lên) đến trụ sở tiếp công dân các cấp. Đồng thời, nhận được 3.093 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 2.550; trong đó, có 61 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành; đã giải quyết 36 vụ việc.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp kéo dài và Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 05/7/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp kéo dài.

Căn cứ vào danh sách các vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về và kết quả rà soát của UBND tỉnh, tổng số có 06 vụ việc đã có văn bản, quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, trong đó có 04 vụ việc do Thanh tra Chính phủ rà soát đưa vào hiện đang tiến hành rà soát và 02 vụ việc do UBND tỉnh rà soát đưa vào, đến nay đã thực hiện xong.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ. (Ảnh internet)

Trước mắt, giải quyết dứt điểm vụ việc UBND tỉnh đã đôn đốc, nhắc nhở

Thời gian tới, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, chú trọng Kế hoạch số 3918/KH-UBND ngày 23/8/2019 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; văn bản số 2268-CV/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh duy trì công tác theo dõi, thống kê tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời phối hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp kéo dài của tỉnh thực hiện rà soát các vụ việc phức tạp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị; hạn chế tối đa đơn vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, trước mắt tập trung kiểm tra, đôn đốc đối với các đơn vị còn có đơn tồn đọng, kéo dài.  

Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phải chủ động và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, đảm bảo thời hạn quy định. Các vụ việc KNTC đông người phải có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, hạn chế tối đa tình trạng đơn tồn, kéo dài, quá hạn và vượt cấp lên tỉnh và Trung ương. Trước mắt, UBND các huyện, thành, thị cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền mà UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở; trường hợp vụ việc phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để xem xét, cho ý kiến cùng giải quyết.  

Thực hiện công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực phát sinh nhiều đơn như (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng...), quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Riêng ngành Thanh tra tỉnh, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ngành, huyện, thành, thị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các sở, ngành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.  

Ngoài ra, tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng có liên quan, nhất là thông tin về kết quả giải quyết các vụ việc giữa các cấp, các ngành trong tỉnh và Ban Tiếp công dân Trung ương nhằm tránh việc xử lý đơn không đúng, chuyển đơn lòng vòng./.

Minh Nguyệt