Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, các cuộc thanh tra tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 73 cuộc thanh tra hành chính với 127 đơn vị được thanh tra. Có 58 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 15 cuộc thanh tra đột xuất. Tại thời điểm báo cáo đã ban hành 41 kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra đã xác định tổng sai phạm về tiền là 8,495 tỷ đồng và 3.864m2 đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6,314 tỷ đồng, xử lý khác 2,181 tỷ đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng. 

Cùng với đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 224 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 361 tổ chức và 778 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có 96 tổ chức và 314 cá nhân có vi phạm với tổng số tiền là 413 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách 302 triệu đồng.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh Lào Cai chú trọng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cùng với thanh tra trách nhiệm. Ảnh - Internet 
Qua thanh tra chuyên ngành, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 426 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4,001 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển cơ quan điều tra 7 vụ với 9 đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại rừng và phá rừng trái pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cũng được địa phương này chú trọng, theo đó, ngành thanh tra đã tiến hành 33 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 55 đơn vị, đến nay đã ban hành 15 kết luận thanh tra.

Thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ và nội dung công việc được giao, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm, nhất là với những ngành, lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm, dư luận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với thanh tra chuyên ngành, tập trung vào những vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, có nhiều vi phạm pháp luật.

Khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý theo quy định đối với những cuộc thanh tra đã kết thúc. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm, thu hồi tài sản thất thoát về cho Nhà nước.

Ngoài ra, toàn ngành sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra./.

Lan Anh