Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương  tăng cường công tác chỉ đạo về lĩnh vực thanh tra nhằm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra năm 2018 và triển khai 100% các Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Phấn đấu đảm bảo tiến độ thanh tra, kết thúc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra theo quy định; phấn đấu giảm thiểu thấp nhất tỷ lệ các cuộc thanh tra chưa hoàn thành phải chuyển sang thực hiện trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố. Chú trọng công tác thu hồi tiền, tài sản sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra; đảm bảo công khai kết luận thanh tra, tạo điều kiện giám sát của hệ thống chính trị và của UBMTTQ các cấp. Chủ động, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra.

leftcenterrightdel
 Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra các sở ngành, địa phương kết hợp khảo sát nắm tình hình, làm căn cứ xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên. Quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra các huyện, thị, sở ngành gửi dự thảo kế hoạch, danh mục thanh tra về Thanh tra tỉnh để xử lý nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp

Được biết trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh triển đã khai thực hiện 71 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về KN,TC, phòng, chống tham nhũng...

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 7,6 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách đạt 71,36%. Kiến nghị kiểm điểm 33 tập thể, 96 cá nhân; chuyển hồ sơ 01 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Thanh tra các cấp, ngành còn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2017 trở về trước và thu được gần 2 tỷ đồng.

Đình Thuyết