leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Các sai phạm chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y… Qua đó, đã thu hồi 414,3 triệu đồng và kiến nghị khác 963,1 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 113 trường hợp với số tiền xử phạt vi phạm 849,1 triệu đồng.

Trong đó, toàn ngành đã triển khai 16 cuộc thanh tra hành chính (15 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất) tại 44 đơn vị. Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 07 cuộc thanh tra tại 35 đơn vị, số đơn vị có sai phạm là 38; tổng sai phạm về kinh tế 1.377,4 triệu đồng.

Lực lượng thanh tra tại Hà Nam cũng đã tổ chức 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 345 lượt cá nhân, tổ chức. Đã phát hiện 122 cá nhân, tổ chức có sai phạm; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 113 trường hợp với số tiền xử phạt vi phạm là 849,1 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quý I/2020, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam còn tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe; tập trung kiểm tra, xử lý xe chở quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng xe, bốc xếp hàng hóa tại nơi xuất phát, đầu mối hàng hóa, các tuyến giao thông có nhiều xe quá tải vi phạm trên địa bàn… để bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Minh Nguyệt