Trong đó, BHXH Việt Nam hoàn thành phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 04 tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai, Phú Thọ do Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì; hoàn thành thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 07 tỉnh Bao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Cần Thơ. BHXH Việt Nam đang tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 02 tỉnh Vĩnh Long, Kon Tum.

Đến nay, đã có kết luận thanh tra tại BHXH 07 tỉnh, thành phố. Qua thanh tra phát hiện 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 5.457 triệu đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 12.713 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, BHXH Việt Nam phát hiện 1.554 lao động có trên 01 sổ BHXH; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 35 trường hợp trùng thẻ BHYT; yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 371,6 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1.226,8 triệu đồng số tiền hưởng thụ trợ cấp BHTN không đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 25.194,4 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền 14.967,8 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Tại BHXH các địa phương, 9 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 15.438 đơn vị. Qua thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT phát hiện 19.547 lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 74.636 triệu đồng; 20.098 lao động đóng không đúng mức quy định với số tiền truy đóng là 20.222,5 triệu đồng. BHXH các địa phương đã ban hành 511 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền xử phạt là 21.799,1 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các địa phương phát hiện 2.137 sổ BHXH ghi sai nội dung trên sổ; 7.505 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 784 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 70 lao động chưa được cấp thẻ BHYT; 09 thẻ BHYT cấp sai mã quyền lợi; 108 thẻ BHYT cấp sai đối tượng; 1648 trường hợp trùng thẻ BHYT…

BHXH Việt Nam nhận định, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được nâng lên; nhiều sai sót trong công tác quản lý của BHXH các tỉnh, thành phố đã được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố.

Những tháng cuối năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tiếp tục triển khai và đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2019. Ngoài ra, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu quản lý tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương./.

Minh Nguyệt