Trong 6 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã hoàn thành phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn 03 tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; hoàn thành thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 05 tỉnh Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Phú Yên, Bình Dương.

Đến nay đã có kết luận thanh tra, kiểm tra tại BHXH 04 tỉnh, thành phố (Cà Mau, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh). Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT phát hiện 428 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 1.022 triệu đồng; 1.580 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 2.389,8 triệu đồng.

Đồng thời, kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, BHXH Việt Nam phát hiện 1.554 lao động có trên 01 sổ BHXH; 1.853 sổ BHXH chưa trả cho người lao động và 35 trường hợp trùng thẻ BHYT.

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 295 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1.118,4 triệu đồng số tiền hưởng trợ cấp BHTN không đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế tại Viện 108 (ảnh: Minh Nguyệt)

Mặt khác, qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 11.303,7 triệu đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14.237,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại BHXH địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 6.359 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 2.562 đơn vị; kiểm tra tại 2.921 đơn vị; thanh tra liên ngành tại 876 đơn vị.

Kết quả cho thấy, công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT phát hiện 7.024 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 28.575,6 triệu đồng; 6.713 lao động đóng không đúng mức quy định với số tiền truy đóng là 5.022 triệu đồng.

Qua kiểm tra công tác giải quyết, thanh quyết toán các chế độ BHXH đã kiến nghị thu hồi về quỹ BHXH số tiền 1.505,3 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; kiểm tra công tác quản lý chi khám, chữa bệnh BHYT đã êu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 8.469,8 triệu đồng do chi khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định; kiểm tra công tác quản lý tài chính đã yêu cầu xuất toán 55,3 triệu đồng số tiền chi không đúng quy định.

BHXH 63 tỉnh, thành phố đã ban hành 161 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền xử phạt là 5.737,5 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt các đơn vị đã nộp là 2.682 triệu đồng.

Như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động cũng như các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, đã chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

Minh Nguyệt