Lập quỹ đen, thanh toán khống tiền tỷ

Tại thông báo kết luận thanh tra cho thấy, ngoài các sai phạm liên quan đến quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện phương án mở rộng nuôi sò huyết, cho thuê mặt bằng đặt trạm thu phát sóng di động… Trong quá trình hoạt động, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau còn để xảy ra hàng loạt sai phạm có dấu hiệu vi phạm hình sự như lập quỹ trái phép, thanh toán khống tiền nhiên liệu hàng tỷ đồng.

Cụ thể, về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có 03 hạng mục công trình sai khối lượng với số tiền 80.328.000 đồng (đã trừ giảm giá và thuế). Bên cạnh đó, việc thực hiện phương án mở rộng nuôi sò huyết 400 ha cũng làm thất thu 407.200.000 đồng (năm 2016 - 2017).

Ngoài ra, Vườn Quốc gia cũng không mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng, báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng, báo cáo hao mòn, bảng tính hao mòn tài sản cố định. Đồng thời, việc cho thuê máy đào và sà lan, khi hết hạn hợp đồng cho thuê, không thanh lý hợp đồng thu hồi tài sản, vẫn để cho bên thuê tài sản tiếp tục sử dụng dẫn đến mất mác, hư hỏng tài sản.

Đáng chú ý, trong niên độ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán lập quỹ trái phép với số tiền 436.550.500 đồng. Thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2.800.000.000 đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 241.915.000 đồng.

Giám đốc kê khai không đúng tài sản

Bên cạnh các sai phạm trên, trong thông báo kết luận thanh tra còn nêu rõ việc kê khai tài sản, thu nhập còn sai sót rất nhiều, hầu hết kê khai còn thiếu nội dung, chưa đúng hướng dẫn, có ghi tài sản là nhà nhưng không ghi tài sản đất và ngược lại, nhiều bản kê khai không ghi nhà ở, ghi diện tích đất ở không đúng.

Đặc biệt, còn nhiều trường hợp chưa ghi rõ phần tích lũy, tổng thu nhập trong năm và chưa giải trình sự biến động tài sản, thu nhập tăng hay giảm và người nhận bản kê khai không ghi rõ chức vụ, chức danh…

Riêng trường hợp của ông Phan Quốc Khải, Giám đốc Vườn Quốc gia kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, kê khai không đúng về đất ở, nhà ở, còn không giải trình tăng tài sản nhà ở tại Phường 6, thành phố Cà Mau có giá trị 1.000.000.000 đồng và đất ở tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn trị giá 200.000.000 đồng và vay ngân hàng 1.400.000.000 đồng.

Từ những sai sót, vi phạm của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, ông Khải quản lý, điều hành thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để xảy ra 08 nội dung thiếu sót, vi phạm. Bản thân ông Khải phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong thanh toán tiền nhiên liệu, lập quỹ trái phép…

Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Minh Luân/Congluan.vn