Trong những năm qua, được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn, công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ không ngừng phát triển với nhiều đóng góp thiết thực cho xây dựng thể chế, quản lý điều hành, hoạt động của ngành Thanh tra và của các cơ quan, tố chức, các tầng lớp nhân dân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - L.A 

Các đề xuất nghiên cứu là những vấn đề khoa học có tính mới; hướng đến giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn chính trị - pháp lý - nghiệp vụ bức xúc trên phạm vi toàn quốc hoặc của bộ, ngành, địa phương, đơn vị; phù hợp với định hướng nghiên cứu chung của Thanh tra Chính phủ là: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; kiểm soát quyền lực; quản trị tốt.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo Danh mục các đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu tại địa chỉ: http://www.issi.gov.vn/de-tai-khoa-hoc_t155c2696tn.aspx

leftcenterrightdel
 Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, đề xuất nghiên cứu được thể hiện theo ảnh trên và gửi về Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra - Cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ - 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội, đồng gửi qua email: nguyensigiao@issi.gov.vn trước ngày 05/03/2020 để tổng hợp trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt./.

Lan Anh