Theo ThS. Vũ Đức Hoan, khuôn khổ pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ của nước ta nói chung và kiểm soát xung đột lợi ích trong giải quyết KN, TC còn chưa hoàn thiện. Xét trên phương diện pháp lý, mặc dù đã có một số quy định liên quan đến xung đột lợi ích trong một số đạo luật như Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Cán bộ, công chức… song những quy định về vấn đề này trong pháp luật Việt Nam còn rời rạc, tản mát, nhiều quy định còn thiếu cụ thể, rõ ràng và khả thi. Trong khi đó, theo một nghiên cứu khảo sát do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện vào năm 2015, các tình huống xung đột lợi ích xảy ra khá phổ biến, đa dạng và có nguy cơ trở thành “thông lệ” trong hoạt động công vụ ở nước ta. Nguyên nhân chính dẫn tới những bất cập, hạn chế của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết KN, TC ở nước ta là do vấn đề này còn tương đối mới, hiện còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm đề tài trình bày tại cuộc họp. Ảnh: L.A 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài dự kiến triển khai 03 nội dung: Những vấn đề chung về kiểm soát xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết KN, TC; kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết KN, TC và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết KN, TC.

Tại cuộc họp, TS. Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng, đề tài có giá trị và triển vọng áp dụng vào thực tiễn, giúp nâng cao nhận thức và hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, Đề tài cần làm rõ hơn sự cần thiết theo các nhóm vấn đề về mặt lý luận, pháp luật và thực tiễn; phương pháp nghiên cứu cần cụ thể đối với từng nội dung nghiên cứu. Về các nội dung nghiên cứu, cần tăng hàm lượng lý luận, nghiên cứu chuyên sâu hơn; bổ sung thêm cá nhân có kinh nghiệm thực tiễn để tham gia nghiên cứu đề tài.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: L.A 

ThS. Nguyễn Sĩ Giao, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện CL&KHTT cho rằng, mặc dù xung đột lợi ích đã được một số công trình tiếp cận và nghiên cứu, tuy nhiên, các công trình mới đề cập đến xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nói chung mà chưa nghiên cứu, đề cập tới kiểm soát xung đột trong giải quyết KN, TC để đưa ra những đề xuất, giải pháp cụ thể để kiểm soát những tình huống này trong giải quyết KN, TC. Do vậy, việc nghiên cứu của đề tài là cần thiết. Tuy nhiên, đề tài cần trình bày lại nội dung tại các phần: Sự cần thiết, mục tiêu nghiên cứu và nội dung tại 03 chương sao cho hợp phù hợp với một đề tài khoa học cấp cơ sở.

Kết luận tại cuộc họp, TS. Nguyễn Huy Hoàng cho rằng đề xuất đề tài được xây dựng với nội dung đầy đủ và giải quyết một số vấn đề cơ bản; tính cấp thiết cần tiếp cận ngắn gọn, sát với thực tế, đưa ra những hạn chế của thực tiễn để nghiên cứu; cần nhận diện biểu hiện xung đột lợi ích trên thực tiễn; nghiên cứu xung đột lợi ích tiếp cận theo hướng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Chương I nên để tên là kiểm soát xung đột lợi ích, Chương II là thực trạng kiểm soát xung đột lợi ích, Chương III là phương hướng, giải pháp tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích.

Kết thúc buổi họp, trên cơ sở dự kiến các nội dung nghiên cứu và sự thống nhất với Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng phê duyệt nhất trí phê duyệt thuyết minh đề tài để triển khai nghiên cứu./. 

Lan Anh