Trong 6 tháng đầu năm 2020, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra. Năm 2020, Tạp chí Thanh tra là Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Một số mặt công tác có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động được nâng cao. Tinh thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Cụ thể, công tác phối hợp của các đơn vị trong khối với các cục, vụ, đơn vị khác luôn được quan tâm, thực hiện khá nghiêm túc theo cơ chế quy định, nhất là trong tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần giúp Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt vai trò thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý, sự phối hợp của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tiến bộ, cụ thể: phối hợp xây dựng chương trình công tác hàng năm của Thanh tra Chính phủ đảm bảo thực tế, khoa học, hợp lý, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chủ động trong duy trì quan hệ công tác thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị; tích cực phối hợp trong tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp và công việc cụ thể phục vụ phát triển ngành, cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Họp sơ kết Khối đơn vị sự nghiệp ngày 26/6. Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách đãi ngộ, khuyến khích, khen thưởng viên chức, người lao động làm việc có hiệu quả cao, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật, quy chế của cơ quan, đơn vị; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng viên chức, người lao động căn cứ vào năng lực thực tế qua quá trình công tác, bằng cấp, trình độ là một trong các yếu tố đánh giá, xem xét khi đưa vào quy hoạch nguồn các chức danh quản lý.

Qua quá trình thực hiện, kết quả về đời sống vật chất cũng như tinh thần của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt. Công chức, viên chức, người lao động được động viên, khuyến khích kịp thời nên chất lượng, hiệu quả công việc tăng cao, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn đảm bảo kế hoạch Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, phong trào thi đua của các đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát động phong trào thi đua, đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương. Bên cạnh đó, với nhiều biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Triển khai mục tiêu phong trào thi đua của Khối, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa từng nội dung phát động vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 do Khối phát động. Cụ thể, đã triển khai tới các đơn vị trong khối tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2020, nhấn mạnh vào việc triển khai hoạt động hướng vào chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” theo Kế hoạch phát động thi đua năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, phổ biến Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020, giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2020. Kết quả thu được sau triển khai, 100% công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị sự nghiệp đều hiểu, nắm vững mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, hình thức phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khối các đơn vị sự nghiệp cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" theo phát động của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị trong Khối đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội do Trung ương, địa phương và Thanh tra Chính phủ phát động. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, khen thưởng do cơ quan Thanh tra Chính phủ, Khối các đơn vị sự nghiệp phát động như: Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trên ba mảng lĩnh vực chính là: Tuyên truyền; nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng; nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đăng ký đối với các hình thức thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động tại Hội nghị quán triệt, học tập do đơn vị tổ chức, trên các kênh thông tin như: trang thông tin điện tử, báo, tạp chí của ngành...và chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp.

Tại cuộc họp Sơ kết, đa số các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ cũng như của Tạp chí Thanh tra - Trưởng Khối thi đua đã chuẩn bị rất kỹ và bài bản; phản ánh đầy đủ hiện trạng trong Khối thi đua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra cho rằng, Báo cáo cần cô đọng hơn. Bên cạnh đó, bổ sung thêm một số nội dung liên quan tới Trường. Cụ thể, do dịch Covid-19 nên trường không tổ chức các lớp học nhưng đã triển khai được thêm nhiều công việc chuyên môn (Xây dựng 3 chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai các đề tài khoa học và một số chương trình ngắn hạn và dài hạn khác…

leftcenterrightdel
 Các đoàn viên trong Khối đơn vị sự nghiệp cùng nhau thi đấu một chương trình thể thao, tạo sự gắn kết, giao lưu, rèn luyện thể lực tốt. Ảnh: P.PV&BT

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đánh giá cao Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu bóng đá khối các đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2020).

“Các đơn vị sự nghiệp trong Khối cần tăng cường sự đoàn kết, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa các đơn vị thông qua các hoạt động chuyên môn và giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... nói chung”, ông Văn khẳng định. Bên cạnh đó, với các công việc của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra nói riêng, Viện trưởng Nguyễn Quốc Văn đề nghị các đơn vị trong khối phối kết hợp để tham dự và đóng góp ý kiến với các hoạt động chuyên môn liên quan.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Thanh tra, 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2020, trong đó đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào gắn với thực tế đơn vị. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị hằng năm, từng giai đoạn, mang tính thống nhất, tính thực tiễn, tính khả thi cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ trong đơn vị. Đồng thời, chú trọng phát hiện nhân tố mới, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý.

Nhằm tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, duy trì và đẩy mạnh phong trào góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, bên cạnh đó, tạo không khí thi đua sôi nổi để cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Thanh tra Chính phủ; thực hiện chương trình, kế hoạch Hội thi thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, Công đoàn Tạp chí Thanh tra đã xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu bóng đá khối các đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố điển hình làm nòng cốt trong các phong trào Thể dục - Thể thao.

Dự kiến chương trình thể thao sẽ diễn ra trong tháng 7/2020 tại Sân bóng Đông Đô 2, số 6 ngõ 6 Dương Đình Nghệ.

 


Lan Anh