Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa vụ việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, búc xúc lên tỉnh và ra Trung ương, không để phát sinh điểm nóng, nhất là trong các ngày chuẩn bị và diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Nội chính Tinh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giữa Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Bên cạnh đó, theo dõi, phát hiện sớm và kịp thời xử lý tình huống các đoàn công dân khiếu kiện đông người, phức tạp, bức xúc lên tỉnh hoặc ra Trung ương, không để phức tạp tình hình, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kế hoạch nêu rõ, Thanh tra tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài; tăng cường đối thoại, tìm phương án khả thi để tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Trần Lê 

Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng; tăng cường cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, phân công cụ thể công chức trực các ngày nghỉ lễ, thứ 7, Chủ nhật trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp Công dân Trung ương và các ngành, đơn vị có liên quan, khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện phải thông báo cho Chủ tịch UBND cấp huyện (địa bàn có công dân khiếu kiện) trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đã có văn bản chuyển đơn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, phức tạp, đông người, không để phát sinh điểm nóng.

Mặt khác, tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, tổ chức đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài và làm tốt công tác tuyên truyền vận động để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật về những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội của Đảng; nắm chắc tình hình khiếu kiện, chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh để thông tin, chủ động phương án xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp, bức xúc.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dụng phương án xử lý với những tình huống phức tạp, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến công tác Đại hội. Đồng thời, bố trí lực lượng, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người; phối hợp với các ngành, địa phương, có phương án xử lý, không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực hội trường, nơi diễn ra Đại hội Đảng, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh khiếu kiện; phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh để vận động công dân chấp hành quy định của pháp luật, chủ động xử lý các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Trụ sở tiếp công dân. Thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự./.

Lan Anh