Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương nắm tình hình KN, TC, kịp thời phát hiện những vụ việc KN, TC đông người, phức tạp để kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Theo đó, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình KN, TC đông người, bức xúc, kéo dài trên địa bàn, những vụ việc có khả năng công dân tập trung đông người; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo và thông tin tình hình cho Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Ban Dân nguyện của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ để nắm chắc tình hình KN, TC, kịp thời trao đổi thông tin về những trường hợp công dân KN, TC đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

“Trường hợp tỉnh Khánh Hòa có công dân KN, TC tại các cơ quan Trung ương, giao Thanh tra tỉnh tham mưu lập Tổ công tác đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội để phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp công dân, vận động, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết”, Kế hoạch nêu rõ.

Công an tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan nội chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh cần nắm chắc tình hình KN, TC của công dân, tình hình khiếu nại đông người tại địa phương, ngành mình quản lý, dự báo tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn; tổ chức đối thoại, tiếp công dân để giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC...

Đối với những địa phương có vụ việc KN, TC và công dân tập trung đông người tại Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND  huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các ngành có liên quan để tiếp, giải thích, động viên công dân về địa phương giải quyết./.

Lan Anh