Trong năm, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tình hình KNTC của công dân năm 2018 chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là đòi quyền lợi về đất dân cư dịch vụ. Các đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương, như: Phường Đồng Nguyên, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn; xã Trần Xá, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong; xã Tri Phương, huyện Tiên Du; xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành; xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh…

Mặc dù, số lượt đoàn đông người, đơn thư và số vụ việc giảm nhưng tình hình khiếu kiện tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đáng lo ngại là KNTC của công dân có biểu hiện đang bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo đông người kích động đơn thư vượt cấp, xuyên tạc, bôi xấu cán bộ, đe dọa đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân.

Năm 2018, toàn tỉnh tiếp 3.072 lượt công dân với 5.658 người (giảm 763 lượt so với cùng kỳ năm 2017) có 1.936 vụ việc (giảm 195 vụ việc so với năm 2017) và có 74 lượt đoàn đông người với 2.619 người (giảm 3 lượt đoàn so với năm 2017). Trong đó, cấp tỉnh tiếp 1.176 lượt công dân, với 841 vụ việc; cấp huyện tiếp 1.896 lượt công dân, với 1.095 vụ việc.

Đồng thời, toàn tỉnh tiếp nhận 2.979 đơn thư các loại (giảm 218 đơn so với cùng kỳ năm 2017), gồm kỳ trước chuyển sang là 62 đơn, phát sinh trong kỳ 2.917 đơn thư; trong đó có 2.063 đơn đủ điều kiện xử lý (đơn khiếu nại là 185, đơn tố cáo là 317, đơn khác là 1.561 đơn), đơn không đủ điều kiện xử lý là 1.138 đơn.

leftcenterrightdel
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Tỉnh ủy, UBND Bắc Ninh chú trọng (ảnh internet)

Sau khi phân loại đơn, có 91 đơn thuộc thẩm quyền (giảm 38 đơn so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 45 đơn khiếu nại và 46 đơn tố cáo. Trong năm 2018, các cấp, các ngành đã giải quyết 79/91 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86,8%. Qua giải quyết đơn thư KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 306 triệu đồng và 3.180m2 đất, trả lại cho công dân 2.427 triệu đồng và 425m2 đất; chuyển cơ quan điều tra xem xét khởi tố 02 vụ việc.

Bên cạnh hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ có liên quan, như: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC (Văn bản số 77/UBND-NC ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Thông báo số 125/TB-UBND ngày 29/12/2017, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp tiếp công dân); Báo cáo kết quả rà soát theo kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đại trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thực hiện và thông tin báo cáo việc tiếp công dân, giải quyết KNTC trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 25/5/2018, thành lập 03 Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn trên địa bàn tỉnh, do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện các Sở ngành làm thành viên làm việc tại 08 huyện, thị xã, thành phố.

Có thể khẳng định, năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hoạt động này được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên.

Đặc biệt, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; kịp thời có các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn; thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm được nhiều đơn thư tồn đọng, kéo dài, giảm thiểu bức xúc của nhân dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh./.

Minh Nguyệt