Tại Việt Nam, hiện tượng tham nhũng trong xây dựng pháp luật đã và đang diễn ra phổ biến, ngày càng có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát do nhu cầu rất cao về hoàn thiện chính sách, thể chế nền kinh tế thị trường và xây dựng pháp quyền định hướng XHCN. Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành cũng chưa quy định chính thức về vấn đề tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật và chưa đưa ra bất cứ khái niệm nào có liên quan đến tham nhũng trong xây dựng pháp luật. Quy trình pháp lý về xây dựng văn bản quy phạp pháp luật và thực tiễn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại nhiều bất cập, sơ hở, thiếu sót trong hầu hết các công đoạn, là cơ sở, điều kiện phát sinh tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế về PCTN trong xây dựng pháp luật hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu, khảo sát thực tiễn hay tổng kết, đánh giá chính thức, chuyên biệt nào về thực trạng tham nhũng trong xây dựng pháp luật và công tác đấu tranh PCTN; các báo cáo quốc gia hàng năm về PCTN cũng chưa đề cập đến tham nhũng và PCTN trong xây dựng pháp luật.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội thảo 

Có thể nói, PCTN trong xây dựng pháp luật là vấn đề đại sự quốc gia, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách vừa mang tính chiến lược; là bảo đảm quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tiến trình dân chủ hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; gắn với yêu cầu bảo về Đảng, nhà nước và chế độ, góp phần xây dựng một nhà nước liêm chính, một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả. Chính vì những lý do như trên, T.S Nguyễn Quốc Văn cho hay, đề tài muốn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản nhất về xây dựng pháp luật và về PCTN trong xây dựng pháp luật; đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp PCTN trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam; góp phần bảo đảm tính liêm chính, khách quan, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

leftcenterrightdel
T.S Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày tại Hội thảo 

 

Đề tài có kết cấu 03 Chương: Chương 1 chỉ ra một số vấn đề lý luận cơ bản về tham nhũng và PCTN trong xây dựng pháp luật; Thực trạng tham nhũng và PCTN trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam đưa làm rõ tại Chương 2 của Đề tài; Chương 3 đưa ra định hướng, giải pháp PCTN trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bàn luận các nội dung đưa ra tại Đề tài như khái niệm tham nhũng trong xây dựng pháp luật; cơ sở và phương pháp đánh giá thực trạng và biểu hiện tham nhũng trong xây dựng pháp luật và định hướng hoàn thiện thể chế nhằm PCTN trong xây dựng pháp luật./.

P.V