Báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2020 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngày 12/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, năm 2020 là năm cuối cả nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (giai đoạn 2011 - 2020) và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020) của đất nước. Đây cũng là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh cả nước tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: Vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân; đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra ngày 12/1. Ảnh: L.A 

Với vai trò là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã bám sát nhiệm vụ do Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra, tập trung chỉ đạo toàn Ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã được đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2020), tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thanh tra trong năm qua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra: Về hình thức các phong trào thi đua, Thanh tra Chính phủ đã chia các tổ chức Thanh tra bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thành 17 Cụm, Khối thi đua (10 Cụm thi đua của Thanh tra các địa phương; 03 Khối thi đua Thanh tra các bộ, ngành và 04 Khối thi đua các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ). Nội dung các phong trào đi đua luôn được Thanh tra Chính phủ chú trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng giai đoạn... Trong năm 2020, có tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, Thanh tra Chính phủ luôn đặt trọng tâm phong trào thi đua vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt yêu cầu Thanh tra các bộ, ngành, địa phương chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, có liên quan tới công tác bầu cử...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020. Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được chú trọng đổi mới, thi đua không chỉ tập trung trong việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà việc tổ chức hoạt động thi đua được Thanh tra Chính phủ tổ chức hết sức đa dạng. Trong các buổi ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết của các Cụm, Khối thi đua đã được tổ chức thành các buổi tọa đàm, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm việc, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra thi đua cũng được tăng cường, không chỉ là kiểm tra thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra với các Cụm, Khối thi đua; Thanh tra các bộ, ngành, địa phương mà còn được tổ chức kiểm tra trong các Cụm, Khối thi đua; kiểm tra chéo giữa các Cụm, Khối thi đua với nhau.

Mặt khác, công tác xây dựng thể chế luôn được Ban cán sự đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem trọng. Trong những năm qua, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo đảm bảo quy định chặt chẽ, đầy đủ về công tác thi đua, khen thưởng và chỉ đạo toàn ngành Thanh tra triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ tích cực tham gia vào công tác góp ý các văn bản pháp luật do các bộ, ngành xây dựng về công tác thi đua, khen thưởng.

“Thanh tra Chính phủ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Kịp thời xây dựng các Chỉ thị, phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; nội dung thi đua, tiêu chí thi điểm thi đua bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh.

Với phương châm đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành trong thực thi pháp luật; lựa chọn tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, qua đó kiến nghị chấn chỉnh quản lý, bổ sung cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương thức tiến hành. Nội dung thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ở những nội dung quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất, nhập khẩu; quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; việc nợ đọng xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Quá trình tiến hành thanh tra chú trọng chỉ đạo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Ông Trần Văn Minh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Tập thể Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ nhận Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra và giải quyết KNTC khu vực 2, Thanh tra Chính phủ Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Ảnh: L.A

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020. Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ngoài ra, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông: Trần Văn Minh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Tặng Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Tập thể Cục Phòng, chống tham nhũng, thanh tra Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2, Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc./.

Lan Anh