http://thanhtravietnam.vn/ban-doc/phan-anh-cua-tap-chi-thanh-tra-kip-thoi-co-co-so-181362

http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/diem-nong-vi-pham-trat-tu-xay-dung-bao-gio-duoc-go-181140

http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/hiep-binh-chanh-thu-duc-tp-ho-chi-minh-hang-loat-vi-pham-trat-tu-xay-dung-trach-nhiem-chu-tich-phuong-o-dau-181138

Để 163 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong 3 năm

Cuối tháng 7 năm 2018, Tạp chí Thanh tra đã phản ánh loạt bài viết: “Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: “Hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng  (TTXD), trách nhiệm Chủ tịch phường ở đâu?”; “Điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng bao giờ được “gỡ”?” và “Phản ánh của Tạp chí Thanh tra kịp thời, có cơ sở” phản ánh tình trạng vi phạm TTXD tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Sau phản ánh, UBND phường đã có văn bản gửi Tạp chí Thanh tra trong đó khẳng định phản ánh là kịp thời và có cơ sở. Mới đây, vấn đề vi phạm TTXD và trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương là một trong những vấn đề được UBND quận Thủ Đức tiến hành thanh tra và ban hành kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND phường Hiệp Bình Chánh.

Theo Kết luận thanh tra số 534/KL-UBND do UBND quận ký ban hành ngày 3/6/2019, năm 2016, phường Hiệp Bình Chánh có 103 công trình xây dựng không phép, UBND phường đã ban hành Quyết định về việc đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm TTXD đô thị và Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế có 07 công trình kiểm tra thực tế đã tái lập đang sử dụng và 01 công trình kiểm tra thực tế UBND phường đang tiếp tục thực hiện. Năm 2017, có 45 công trình xây dựng không phép. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế chỉ có 36 công trình bị cưỡng chế phá dỡ, còn 11 công trình tái lập đang sử dụng. Năm 2018, có 15 công trình xây dựng không phép, tuy nhiên phường chỉ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 1 công trình còn lại 14 công trình chưa được thực hiện tháo dỡ.

Như vậy, trong 3 năm (từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2019) địa bàn phường Hiệp Bình Chánh có 163 trường hợp vi phạm TTXD. Tuy nhiên, UBND phường sở tại vẫn để người dân xây dựng lại một phần công trình vi phạm đã bị tháo dỡ nhưng không được xử lý theo quy định. Rõ ràng, UBND phường chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ trong công tác quản lý TTXD. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường và Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách Quản lý đô thị.

Ngoài các công trình vi phạm TTXD nêu trên, qua kiểm tra thực tế, Đoàn Thanh tra còn phát hiện 14 công trình xây dựng không phép trên đất công viên cây xanh, song UBND phường chỉ xử lý 1 trường hợp...

leftcenterrightdel
 UBND phường Hiệp Bình Chánh nơi chức trách quản lý TTXD chưa thực hiện đầy đủ, khiến phát sinh nhiều sai phạm

Nộp phạt xong mới ban hành quyết định xử phạt 

Việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn phường cũng “có vấn đề”. Trong năm 2016 đến tháng 2/2019, UBND phường tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ban hành 494 Quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiến 648.950.000 đồng.

Qua thanh tra nhận thấy, 37/494 trường hợp UBND phường lập biên bản công bố quyết định vi phạm sau ngày người vi phạm nộp phạt theo biên lai thu tiền của kho bạc Nhà nước là không hợp lý (cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực), đã vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 14 và Khoản 2, Điều 58 Luật Thanh tra 2010.

Bên cạnh đó, 08 trường hợp gửi quyết định xử phạt VPHC không đúng cá nhân bị xử phạt (người khác ký nhận thay, nhưng không có ủy quyền đại diện cá nhân vi phạm), là không đúng quy định tại Điều 70 Luật Xử lý VPHC năm 2012. Đồng thời, 99 trường hợp chữ ký của người vi phạm trong biên bản giao quyết định và chữ ký trong biên bản VPHC khác nhau: Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực là vi phạm Khoản 5, Điều 13 và Khoản 2, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010.

Tiếp đó, 15 trường hợp Quyết định xử phạt và biên lai VPHC bị tẩy xóa không đúng quy định tại Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP; 05 trường hợp Quyết định xử phạt VPHC căn cứ biên bản vi phạm không đúng với số và ngày được ghi trong biên bản vi phạm, là không thực hiện đúng quy định tại Điều 68 Luật Xử lý VPHC 2012...

Đáng nói, 133 trường hợp người vi phạm chưa thực hiện quyết định, UBND phường đã tiến hành lập biên bản xác minh 119/133 trường hợp xác định người vi phạm đã bỏ điểm kinh doanh và 14/133 trường hợp UBND phường chưa tổ chức thực hiện quyết định, với tổng số tiền 192.200.000 đồng trên tổng số 648.950.000 đồng tiền xử phạt VPHC. “Như vậy, phường không kịp thời theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 2, Điều 73 Luật Xử lý VPHC, làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Đồng thời, không kịp thời theo dõi, kiểm tra tổ chức thực hiện các quyết định do UBND phường ban hành, không đảm bảo tính răn đe người vi phạm. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách đô thị và công chức có liên quan”. Kết luận Thanh tra chỉ rõ.

leftcenterrightdel
 Văn bản của UBND phường Hiệp Bình Chánh về việc phản ánh của Tạp chí Thanh tra là có cơ sở

Vi phạm Luật phòng chống tham nhũng

Chưa dừng lại ở những sai phạm trong xử phạt VPHC và vi phạm TTXD trên địa bàn, trong công tác công khai các công trình xây dựng cơ bản và duy tu trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh năm 2016 đến nay, Đoàn Thanh tra còn chỉ ra UBND phường không lập và gửi báo cáo việc công khai của phường cho UBND quận theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Phần II của Thông tư 10.

Đáng chú ý, toàn bộ biên bản niêm yết và kết thúc việc công khai không xác định nơi khai hồ sơ, chỉ ghi chung là tại UBND phường Hiệp Bình Chánh là không chính xác.

Việc công khai không đúng quy định và không công khai các hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn phường đã vi phạm các quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Phần II của Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và quy định Khoản 2 Điều 11 và Khoản 1 Điều 13 của Luật Phòng chống tham nhũng 2005, sửa đổi bổ sung 2007, 2012 (Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình; việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định pháp luật). Đồng thời, UBND phường còn cung cấp tài liệu, thông tin về công khai các công trình xây dựng cơ bản không chính xác, thiếu trung thực, đã vi phạm Khoản 5 Điều 13 Luật Thanh tra quy định về các hành vi cấm.

“Đối với các sai phạm trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND phường và cán bộ, công chức có liên quan”.

Tạp chí Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!

PV