Là quận trung tâm của TP Hà Nội, Cầu Giấy có tốc độ đô thị hóa cao, đã và đang triển khai xây dựng nhiều dự án, nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, các trục giao thông trọng điểm; diện mạo của quận trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi với hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư khiếu kiện, yêu cầu các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết để ổn định tình hình địa phương. 

leftcenterrightdel
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Xác định là công việc thường xuyên liên tục, trong thời gian qua, Thanh tra quận Cầu Giấy luôn phát huy vai trò tham mưu giúp lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận ban hành các văn bản quản lý trên lĩnh vực công tác giải quyết KNTC như: Củng cố hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý đơn; thiết kế, xây dựng hệ thống sổ theo dõi, biểu mẫu tổng hợp tình hình đảm bảo khoa học hợp lý, dễ sử dụng và áp dụng thống nhất cho các phường thuộc quận...

Thanh tra quận thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, có ý kiến tư vấn, hướng dẫn các phường giải quyết các vụ việc có khó khăn vướng mắc ngay từ khi phát sinh tại cơ sở. Hàng năm, Thanh tra quận đều tổ chức các cuộc kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tổ chức tập huấn về công tác tiếp dân, công tác thanh tra cho các cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, các phường thuộc quận; tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết KNTC... Do làm tốt công tác quản lý Nhà nước nên hiệu quả, chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, nhất là tại các phường. Công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình tại một số phường, tình hình KNTC có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn các vụ việc do cấp phường thụ lý, giải quyết là đơn kiến nghị, phản ánh đã được lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời, không để chuyển thành KNTC.

Năm 2020, số lượng các vụ KNTC trên địa bàn quận vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giải phóng mặt bằng do quận đang triển khai giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quận phần lớn các vụ việc được giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện phát sinh, giảm các vụ phức tạp kéo dài.

Tổng số vụ việc KNTC, phản ánh, kiến nghị được lãnh đạo UBND quận giao Thanh tra quận tham mưu đề xuất giải quyết là 81 vụ, bao gồm 56 vụ KNTC; 25 vụ phản ánh, kiến nghị. Trong đó, Thanh tra quận đã tham mưu giải quyết xong 55/56 vụ KNTC (đạt 98%); phản ánh, kiến nghị 25/25 vụ (đạt 100%).

Nhìn chung, chất lượng giải quyết các vụ việc luôn đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật, phần lớn các vụ việc đều đã được giải quyết dứt điểm. Thanh tra quận đã tham mưu cho lãnh đạo UBND quận hàng tháng tổ chức họp giao ban với các phòng, ban chuyên môn để rà soát các vụ việc. Do đó, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Qua đó, các vụ việc bức xúc, kéo dài phần lớn đã được giải quyết dứt điểm, hạn chế tình trạng công dân bức xúc, đến nhiều lần tại các buổi tiếp dân của Lãnh đạo quận. Đến nay, trên địa bàn quận, không còn các vụ việc tồn đọng theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Trong năm 2020, Thanh tra quận Cầu Giấy đã tiến hành 8 cuộc thanh tra, bao gồm 7 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất; trong đó có 02 cuộc thanh tra lĩnh vực tài chính, 01 cuộc thanh tra lĩnh vực trật tự xây dựng, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm, 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quận sự quốc phòng.

Các cuộc thanh tra đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, phát huy những mặt tích cực đã làm được; qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót, để có những biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục, hạn chế kịp thời, để việc quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra hoàn thiện hơn, hạn chế các vi phạm trong quá trình thực hiện các hoạt động./.

Thanh tra quận Cầu Giấy hiện nay có 04 đồng chí, thiếu 03 biên chế so với đề án vị trí việc làm được giao. Lãnh đạo có 01 Chánh Thanh tra và 01 phó Chánh Thanh tra; 03/04 đồng chí đã được đào tạo nghiệp vụ thanh tra, trong đó 03 đồng chí đó là Thanh tra viên chính. Các cán bộ Thanh tra quận đều có trình độ chuyên môn về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ và luôn giữ vững phẩm chất của người làm công tác thanh tra, chấp hành tốt 05 điều kỷ luật của ngành. Tuy nhiên, với đặc thù khối lượng công việc khá lớn và yêu cầu về nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi đó các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng... luôn có sự thay đổi là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khiếu kiện. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ thanh tra ít nên cũng là một khó khăn trong quá trình thực hiện, giải quyết các vụ việc được giao./.

Duy Phường