Kết luận số 5837/KL-TTTP-P2 của Thanh tra TP. Hà Nội nêu rõ, trong năm 2016, 2017 việc xây dựng dự toán thu ngân sách của quận Hà Đông chưa sát với thực tế. Một số chỉ tiêu thu chưa hoàn thành theo dự toán thu TP giao. Trong công tác thu, UBND quận Hà Đông, Chi cục thuế còn để nợ đọng tiền thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trên địa bàn tương đối lớn.

Về quản lý tiền thu đấu giá quyền thuê đất, ngày 5/4/2016, Chi nhánh phát triển quỹ đất Hà Đông tổ chức đấu giá quyền thuê đất 50 năm, diện tích 7.192 m tại điểm công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, giá trúng là 74.600.000 đồng/m2, số tiền thu được là 536.532.200.000 đồng. Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, UBND quận Hà Đông vẫn giữ lại 100% số tiền đấu giá thu được là không đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Do đó, Thanh tra thành phố đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên, Cục thuế Hà Nội kiểm tra rà soát việc thu, nộp tiền đấu giá quyền thuê đất điểm công nghiệp làng nghề Vạn Phúc với tổng số tiền 536.532.200.000 đồng nói trên.

Trong năm 2016 và 2017, tổng số tiền chi thuê mặt bằng tạm thời khu đất đã được giải phóng mặt bằng dự kiến xây dựng công viên, thể thao cây xanh quận Hà Đông thu được là 1.697.581.577 triệu đồng chưa được hoạch toán vào thu ngân sách quận mà các đơn vị nộp vào tài khoản tài khoản tiền gửi của Phòng Tài chính kế hoạch. 

Trong quá trình thanh tra, ngày 28/9/2018 UBND quận Hà Đông mới hoạch toán số tiền thu nêu trên vào ngân sách quận.

Cũng trong hai năm 2016 và 2017, Ban Quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao cho thuê địa điểm lắp đặt An ten Remote phát sóng cho mạng Mobifone với tổng số tiền thu được là 356 triệu đồng. Theo quy định tại điều 2 Thông tư 05/2014/BTC của Bộ Tài chính thì số tiền thu được từ việc cho thuê nêu trên không là các khoản thu của Ban Quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao được sử dụng nên việc UBND quận Hà Đông có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao được sử dụng và hoạch toán vào thu sự nghiệp của Ban là không đúng.

Bên cạnh những sai phạm nêu trên, công tác lập, giao dự toán chi ngân sách đầu năm ở một số đơn vị chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến trong năm phải bổ sung ngân sách nhiều, từ đó cho thấy các đơn vị không chủ động trong công tác triển khai công việc của đơn vị khiến việc thực hiện dự toán chi ngân sách tại quận Hà Đông có một số chỉ tiêu chi thường xuyên không đạt dự toán được giao.

Để xảy ra những tồn tại nêu trên, Thanh tra TP. Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý triệt để đối với những sai phạm. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc thu nộp dứt điểm các khoản nợ đọng về thuế, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND quận Hà Đông. Ảnh: L.A 

Qua xem xét công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra TP. Hà Nội chỉ rõ các sai phạm như bố trí kế hoạch vốn cho dự án còn dàn trải, trong năm còn điều chỉnh nhiều lần; công tác lập dự toán, thiết kế một số công trình còn tính sai số học, đưa một số nội dung công việc vào tính không hợp lý, định mức áp dụng chưa đúng, áp sai đơn giá… tại công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18, LK18a, LK18b, phường Dương Nội; công trình Trường THCS Văn Quán, phường Văn Quán; công trình hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng thuộc khu đất dịch vụ xứ Đồng, Đào Đất, Hàng Bè, khối Mậu Lương.

Bên cạnh đó, công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán của các dự án chưa phát hiện hết các thiếu sót của dự toán thiết kế. 

Khối lượng nghiệm thu công trình hoàn thành chủ yếu ở một số công trình được lấy theo khối lượng thiết kế, dự toán duyệt, chưa rà soát hết các sai sót về khối lượng để xác định giá trị thanh toán thực tế. 

Quá trình nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại một số công trình chưa đúng với thực tế thi công, như: Công trình xây mới trường mầm non tổ 5, 6, phường Yên Nghĩa; công trình nhà thi đấu cầu lông phường La Khê; công trình mở rộng trường mầm non bán công khu vực Yên Lộ, phường Yên Nghĩa… Công tác ghi nhật ký thi công sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ các nội dung thực hiện trong quá trình thi công.

Trong việc kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán một số công trình, đơn vị kiểm toán độc lập, Phòng Tài chính không phát hiện lỗi sai số học, áp sai đơn giá: Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18, LK18a, LK18b, phường Dương Nội; công trình Trường THCS Văn Quán, phường Văn Quán…

Trong việc thanh toán công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật ao Rum (giai đoạn II), phường Vạn Phúc, UBND phường Vạn Phúc với trách nhiệm chủ đầu tư đã thanh toán thừa so với giá trị quyết toán được duyệt 782.359.000 đồng cho đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm công trình. Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước của một số đơn vị thi công một số công trình.

Qua những nội dung kiểm tra về quản lý đầu tư xây dựng tại quận Hà Đông năm 2016, 2017, Thanh tra TP. Hà Nội xác định số phải xử lý thu hồi, truy thu thuế VAT, giảm trừ quyết toán các công trình là 8.254.331.000 đồng.

Tổng số tiền phát hiện qua công tác thanh tra trong năm 2016 và 2017 tại quận Hà Đông phải tiến hành xử lý, thu hồi và giảm trừ quyết toán các công trình là 11.486.367.000 đồng.

Việc để xảy ra nhiều sai phạm nêu trên tại quận Hà Đông, Chủ tịch UBND các phường trực thuộc nơi để xảy ra tồn tại, thiếu sót và sai phạm có trách nhiệm ra sao, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hà Đông phải chịu trách nhiệm như thế nào, Tạp chí Thanh tra sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, làm rõ nội dung thực hiện sau thanh tra.

Lan Anh