Đó là Dự án được thanh tra về nguồn gốc đất thu hồi và công tác nghiệm thu thanh toán công trình. Ngày 13/2/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành thông báo Kết luận thanh tra trên.

Theo đó, về nguồn gốc đất thu hồi, thông tin tại Tờ khai tài sản thiệt hại, Biên bản Kiểm tra tài sản thiệt hại đền bù đợt 1, đợt 2, đợt 2 bổ sung và đợt 3 điền chưa đầy đủ; việc lưu trữ các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ bồi thường đất không đầy đủ.

Trong công tác nghiệm thu, thanh toán, Đoàn thanh tra phát hiện, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán của Chủ đầu tư như hồ sơ tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu công việc xây dựng, hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng tại một số hạng mục công trình chưa đầy đủ, thiếu một số hồ sơ tài liệu (Chủ đầu tư không thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại hạng mục giếng khoan khai thác nước ngầm; không có thủ tục phê duyệt các khối lượng phát sinh ngoài thiết kế và dự toán được duyệt tại hạng mục tuyến mương thoát nước). 

leftcenterrightdel
Một góc Dự án Khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi. Ảnh: ĐL 

Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng đối với các hạng mục đã được nghiệm thu còn chưa phù hợp theo Hướng dẫn số 861/HD-HĐKTTĐ ngày 3/12/2010 của Hội đồng thẩm định; khối lượng, giá trị các hạng mục của dự án được Hội đồng kiểm tra, thẩm định nghiệm thu còn một số nội dung chưa phù hợp, Khối lượng thực tế thi công thanh toán sai tăng số tiền 1.609.640.160 đồng. 

Để xảy ra tồn tại những sai phạm, thiếu sót nêu trên thanh tra tỉnh xác định do công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND huyện Mai Sơn chưa triệt để, thiếu kiểm tra hướng dẫn quản lý nhà nước về đất đai đối với cấp xã, không kịp thời phát hiện việc giao đất trái thẩm quyền của cấp xã để chấn chỉnh, dẫn đến việc không quản lý được phần diện tích đất 5% đã giao cho các hộ, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Hội đồng giải phóng mặt bằng thì không ghi đầy đủ thông tin về nguồn gốc đất thu hồi trong Biên bản kiểm tra tài sản thiệt hại, tờ khai tài sản thiệt hại đề nghị đền bù giải phóng mặt bằng; khi giải phóng mặt bằng không thu hồi đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ cho việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai…

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mai Sơn; UBND xã Cò Nòi; Chủ đầu tư và các đơn vị Tư vấn giám sát và Sở Xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm này.

Tại Kết luận thanh tra chỉ rõ, tổng số tiền vi phạm xử lý về kinh tế là: 1.609.640.119 đồng. Trong đó, 1.327.823.610 đồng đã thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh để nộp vào Ngân sách Nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu, thanh toán sai tăng, số tiền còn lại sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngoài ra, phần vật tư thiết bị điện thuộc hạng mục di chuyển hệ thống cấp điện và nhà trạm bơm chưa thi công nhưng đã nghiệm thu, thanh toán tương ứng số tiền 124.682.799 đồng. Thanh tra tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao toàn bộ phần vật tư thiết bị đã mua cho Chủ đầu tư mới ( là UBND huyện Mai Sơn) để có phương án triển khai thi công bổ sung các hạng mục này nhằm đảm các hạng mục công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tính đồng bộ của dự án.

Phần khối lượng tháo dỡ thu hồi 03 vị trí cột điện cũ hạng mục di chuyển hệ thống điện chưa thi công đã nghiệm thu, thanh toán số tiền 10.802.790 đồng. UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư mới có trách nhiệm chỉ đạo Nhà đầu tư thi công tiếp, đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt; giảm trừ khoản Thuế VAT do nhà thầu đã nộp Ngân sách nhà nước, số tiền 146.330.920 đồng.

UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, củng cố hồ sơ, thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình theo quy định. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên với Chủ tịch UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh trước ngày 30/4/2019.

Căn cứ các nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong Kết luận thanh tra, chỉ đạo kiểm điểm và tiến hành xem xét, xử lý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm./.

Lan Anh