leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 675/QĐ-UBND.

Căn cứ Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 173/KH-TCT của tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, rà soát, giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, đến hết ngày 30/4/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn tồn đọng 03 vụ việc đông người, phức tạp kéo dài.

Vụ việc thứ nhất là công dân đại diện cho các hộ ở Cảng cá Nhật Lệ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới KN việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển của 18 cơ sở kinh doanh thủy sản năm 2016. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới giải quyết đơn của các hộ dân theo quy định của pháp luật. Đến nay các hộ dân không thực hiện việc KN lần 2 hoặc khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật mà tiếp tục gủi đơn vượt cấp lên Trung ương.

Ngoài ra, còn các hộ dân ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy KN, TC liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cổ môi trường biển tại địa bàn xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy; ông Ngô Minh Hoa, trú tại thôn 3, xã Bắc Trạch, huyên Bố Trạch KN liên quan đến diện tính 1.524 m2 đất của gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Lan Anh