UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tiếp công dân được các cấp, các ngành duy trì thường xuyên. Trong Quý I/2019, các cơ quan nhà nước đã tiếp gần 2.429 lượt người, giảm 6,5% số lượt người so với cùng kỳ.

Qua công tác tiếp công dân, đã tiếp nhận và xử lý nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu thuộc các lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chế độ chính sách, môi trường.

Cũng trong Quý I, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.958 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giảm 9,2% so với cùng kỳ. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành đã kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do chú trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Quảng Nam nhận định: "Tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để" (Ảnh internet)

Bên cạnh đó, về công tác thanh tra, đã kết thúc 05 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang và triển khai 42/100 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất; ban hành kết luận 14 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 13,4 tỷ đồng, hơn 91 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng, xử lý khác hơn 1,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 tập thể.

Đồng thời, tiến hành hơn 123 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã xử lý 121 trường hợp vi phạm với số tiền 32 tỷ đồng. Đã triển khai 05 cuộc kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng về thi hành Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại 05 đơn vị. Kết quả, đã phát hiện chi vượt phụ cấp chức vụ và kiến nghị thu hồi 11,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, về lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, trong Quý I/2019, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ để triển khai công tác bảo trì thường xuyên năm 2019; xử lý phương tiện quá tải trọng trên QL14D, giải quyết các phản ánh về tình hình hư hỏng đường trên các tuyến ĐT.611, ĐT.609, QL.40B. Triển khai thực hiện công tác liên ngành kiểm tra xử lý các điểm bán vé xe, xe khách hợp đồng trá hình, xe chạy tuyến cố định, xe UBER, GRAD, xe du lịch.

Mặt khác, các cơ quan chức năng của Quảng Nam đã tiến hành 06 cuộc thanh tra chuyên ngành về chất lượng phế liệu nhập khẩu của các công ty. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 02 công ty và kiểm tra công tác xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh./.

Minh Nguyệt