leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động cũng như của cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, trong 5 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt công tác thu. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2018, toàn ngành đã thu 24.352 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5/2018 số thu toàn ngành là 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 5.631 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 31.852 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng BHXH trên địa bàn cả nước vẫn còn. Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến cuối tháng 5/2018, tổng số nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp là 10.450 tỷ đồng (bao gồm số nợ phải tính lãi). Số nợ này đã giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vẫn chiếm 4,7% so với kế hoạch phải thu năm 2018,

Để giải quyết tình trạng này, ngay từ đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã lên kế hoạch sẽ thanh tra tất cả các doanh nghiệp có số nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nghiệp từ 3 tháng trở lên nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế. Riêng đối với những doanh nghiệp nợ kéo dài từ 6 tháng trở lên, BHXH có thể tiến hành thanh tra đột xuất.

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã chính thức thanh tra tại 4 doanh nghiệp của Ninh Bình. Ngay khi có quyết định thanh tra, 3/4 doanh nghiệp trên đã chủ động nộp tiền, 1 doanh nghiệp còn lại do tình hình khó khăn đã báo cáo xây dựng lộ trình trả nợ.

Do đó, trong thời gian tới BHXH sẽ tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214. Tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế; Điều 216. Tội trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) để giảm tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH của các doanh nghiệp./.

Hoàng Minh