leftcenterrightdel
 Sản phẩm bị thu hồi (ảnh internet)

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medikids bị thu hồi có số lô sản xuất 011016, ngày sản xuất 07/5/2018, hạn sử dụng 06/5/2021.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu thu hồi lô sản phẩm nêu trên của Công ty Cổ phần Thương mại MEDIPHARM Việt Nam vì kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medikids không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng về chỉ tiêu chất Sorbat.

Công ty Cổ phần Thương mại MEDIPHARM Việt Nam chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của Đoàn thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong vòng 10 ngày kể từ ngày 12/9/2018.

Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medikids nêu trên, Công ty phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi./.

Minh Nguyệt