Toàn tỉnh đã tiếp 3.228 lượt công dân

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ ngày 01/8/2018 đến 31/7/2019, toàn tỉnh Gia Lai đã tiếp 3.228 lượt công dân, gồm 3.504 người đến phản ánh, kiến nghị, KN, TC; trong đó: Tiếp công dân thường xuyên 1.551 lượt, gồm 1.747 người; Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND các cấp tiếp định kỳ 1.677 lượt, gồm 1.757 người. Có 10 đoàn đông người đến kiến nghị, phản ánh.

Cùng kỳ, tỉnh cũng tiếp nhận 201 đơn, gồm 136 KN, 65 đơn TC, trong đó: Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 133 đơn (81 KN, 52 TC), đã xử lý: Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 30 đơn TC; trả và hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 41 đơn KN; lưu 62 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính: 68 đơn (68 vụ), gồm: 55 KN, 13 TC. Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.818 đơn kiến nghị.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nội dung đơn KN chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, tranh chấp đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), cấp GCNQSDĐ không đúng diện tích, việc cắt chế độ trợ cấp người có công, không đồng ý quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giao thông đường bộ, xử lý kỷ luật, việc cơ quan thi hành án cưỡng chế nhà đất,...Bên cạnh đó, nội dung TC thường TC việc gây rối, phá hoại tài sản của công dân; hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân, chiếm đất đường đi; sử dụng bằng và học bạ không đúng quy định; làm giả hồ sơ chuyển nhượng đất; làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách,....Còn nội dung đơn kiến nghị thường liên quan đến thủ tục cấp GCNQSDĐ; việc giải quyết chế độ chính sách; việc lấn chiếm đường đi công cộng, tranh chấp lối đi, đất đai; ô nhiễm môi trường, việc hỗ trợ, bồi thường về tài sản và chi phí đầu tư của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai...

Về công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, tỉnh đã triển khai và kết thúc 21 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 58 đơn vị. Qua thanh tra, nhìn chung thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm đến công tác giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của người dân; việc thụ lý, thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết KN, TC của các đơn vị cơ bản đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn có xã thực hiện việc ghi sổ tiếp công dân chưa đầy đủ nội dung theo quy định, chưa lập danh mục hồ sơ KN, TC theo quy định lưu trữ, việc tổng hợp, báo cáo số liệu công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC chưa đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tình trạng KN, TC trên địa bàn, Thanh tra tỉnh nhận định, một phần nguyên nhân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tài sản trên đất của công nhân các Công ty Cà phê sau cổ phần hóa; liên quan đến lợi ích của người sử dụng đất còn bất cập, nhất là về giá đất chưa phù hợp, có sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế đã gây nên tâm lý chung cho người khiếu kiện cho rằng giá tiền bồi thường thu hồi đất trả thấp, không sát với giá thị trường, làm người dân bị thiệt thòi, nên người dân bị thu hồi đất KN không nhất trí với phương án bồi thường. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật KN, TC của một số công dân chưa cao, một số trường hợp đã được các cấp xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng cố tình kiến nghị liên tục, nhiều lần. Chưa kể, công chức được bố trí làm công tác kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết KN có nơi còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế về trình độ, năng lực...

Tích cực rà soát lại các vụ việc tồn đọng, kéo dài để xử lý dứt điểm

Thực tế, thời gian qua, tỉnh cũng đã và đang thực hiện một số giải pháp trong công tác giải quyết KN, TC. Cụ thể, sau khi Luật Tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại Trụ sở để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân thường xuyên tại UBND các cấp; duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng của UBND tỉnh. Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời các KN, TC mới phát sinh, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp và tích cực rà soát lại các vụ việc tồn đọng, kéo dài để xử lý đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về KN, TC nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN, tố cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, KN đã chú trọng tổ chức đối thoại, hòa giải, vận dụng các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật để giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm chấm dứt vụ việc. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về đất đai, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Trong kỳ tiếp theo Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh và Ban Tiếp công dân cấp huyện nhằm triển khai có hiệu quả Luật Tiếp công dân và chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, xác định các vụ việc KN, TC tồn đọng kéo dài để phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý dứt điểm (nếu có); trên cơ sở hợp tình, hợp lý, nhất là phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KN, TC đến người dân và cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; phát hiện và kịp thời chấn chỉnh đối với thủ trưởng các đơn vị không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác này./.

Lan Anh