leftcenterrightdel
Hội nghị từng được tổ chức vào tháng 7, dự kiến cuối tháng 12/2020 sẽ tiếp tục được tổ chức. Ảnh: L.A 

Cụ thể, sẽ đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2020; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị giao ban vào ngày 18/12/2020 tại cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Dự kiến, tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2020; Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài năm 2020; Ban Dân vận Trung ương trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp báo cáo chung về kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2020.

Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các Vãn phòng Ban Cán sự Đảng của Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Dân vận Trung ương để chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị./.

Lan Anh