Theo báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian qua, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, công tác phối hợp đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thực chất và thiết thực, tạo sự thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Từ tháng 9/2015 đến nay, Trụ sở đã tiếp 33.221 lượt công dân đến trình bày 9.429 vụ việc, trong đó khiếu nại 5.946 việc, tố cáo 1.835 việc, kiến nghị và phản ánh 1.648 việc; có 919 lượt đoàn đông người. Trong số 9.429 vụ việc đã tiếp, Thanh tra Chính phủ tiếp 6.854 vụ việc (chiếm 72,7%), Ban Dân nguyện tiếp 1.924 vụ việc (chiếm 20,4%), Văn phòng Chính phủ tiếp 290 vụ việc (chiếm 3,1%), các cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp 361 vụ việc (chiếm 3,8%); số vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chiếm 61,1% (5.765/9.429); có 3.326 vụ việc (chiếm 35,3%) chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 6.103 vụ việc (chiếm 64,7 %) đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết ở các cấp.

Công tác tiếp công dân thường xuyên luôn được lãnh đạo các cơ quan Trung ương quan tâm và chỉ đạo sát sao, thường xuyên trao đổi, phối hợp nắm bắt tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; tổ chức giao ban giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với các đơn vị được giao đầu mối thường trực tiếp công dân tại Tru sở, qua đó đề xuất một số vụ việc phức tạp, kéo dài để lãnh đạo các cơ quan Ban Dân nguyện - ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị 

Trong công tác tiếp, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, thể hiện sự dân chủ, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mọi công dân đến Trụ sở được tiếp, hướng dẫn đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phối hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân hiểu và đồng thuận với chính quyền, hạn chế phát sinh “điểm nóng” gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trong công tác theo dõi, đôn đốc vụ việc do các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Các cơ quan có sự phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Trong công tác điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở.Với vai trò phụ trách Trụ sở, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp cùng các cơ quan trung ương của Đảng, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư thường xuyên, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thanh tra Chính phủ đã bố trí, sắp xếp phòng làm việc phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan. Được sự đồng ý của lãnh đạo các cơ quan tham gia phối hợp, Thanh tra Chính phủ đã bố trí để thường trực tiếp công dân của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế.Cùng với đó,  tổ chức cài đặt, hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm Tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tuy nhiên việc chấp hành của cán bộ tiếp dân chưa triệt để.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Công tác phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở được thực hiện liên tục và có hiệu quả. Căn cứ vào Quy chế phối hợp đã được ban hành, đã có nhiều vụ việc đông người phức tạp, kéo dài được tiếp và hướng dẫn với sự tham gia của nhiều cơ quan.

Nhằm phục vụ công tác phối hợp đảm bảo nhanh, kịp thời Thanh tra Chính phủ (Ban Tiếp công dân Trung ương) thường xuyên tổ chức giao ban tại Trụ sở với các cơ quan tiếp công dân và lực lượng an ninh. Qua đó kịp thời đánh giá kết quả cũng như dự báo tình hình sắp tới và chủ động các phương án xử lý.

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Ban Dân nguyện - ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị về công tác phối hợp tiếp công dân. Căn cứ vào Kế hoạch các cơ quan đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở và lực lượng chức năng để quán triệt thực hiện các kế hoạch, phương án đã đề ra,

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa có sự tham gia đồng bộ của các cơ quan tiếp công dân đối với phần mềm tiếp công dân tại Trụ sở, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc cập nhật thông tin có cơ sở để trả lời công dân; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tại địa phương chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên;…

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Qua hai năm thực hiện quy chế, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đã có được sự phối hợp chặt chẽ nên công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại trụ sở hiệu quả hơn. Phó Tổng thanh tra Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới cần sửa đổi bổ sung một số điểm trong quy chế về sử dụng con dấu tại Trụ sở và một số hoạt động chung giữa các cơ quan như đồng tổ chức ban hành và triển khai thực hiện những kế hoạch công tác; Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì lập tổ công tác xem xét việc sửa quy chế; tăng cường công tác kiểm tra tại địa phương với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở, nhằm tạo sự thống nhất, tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan; đẩy nhanh việc triển khai sử dụng chung hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo để đảm bảo sự thống nhất từ địa phương đến Trung ương./.

H.T