Khai thác xong không trồng lại rừng

Đến thời điểm thanh tra, tổng diện tích rừng Ban đang quản lý là 8.067 ha, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) là 8.019,2 ha (115 Giấy CNQSDĐ), diện tích còn lại đơn vị đang rà soát và lập thủ tục để cấp Giấy CNQSDĐ. 

Qua thanh tra cho thấy, Ban không có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương biết phần diện tích 107 ha nằm ngoài phạm vi quản lý của đơn vị và cũng chưa báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền biết để quản lý phần diện tích 107 ha đất lâm nghiệp này có hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên đất có rừng tự nhiên phục hồi, cây tái sinh, đất trống và một phần là rừng trồng của người dân lấn chiếm trước đây (một số hộ đã trả đất, một số hộ chưa trả do cây chưa đến chu kỳ khai thác). Hiện nay Ban đã và đang phối hợp với UBND xã Bình Điền xử lý các trường hợp lấn chiếm trên diện tích 107 ha này.

Đối với diện tích đã bàn giao cho địa phương, trong tổng số 2.064,3 ha thể hiện trong các biên bản bàn giao có 03 ha không bàn giao thực tế vì có sự chồng lấn với dự án JBIC của Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Nam Hòa; thời gian chuyển giao đất cho các địa phương của Dự án 661 và rừng trồng ngân sách địa phương chậm so với thời gian được quy định. Còn đối với diện tích 54,1 ha thuộc Tiểu khu 141 chưa bàn giao cho UBND xã Bình Điền. Năm 2017, sau khi khai thác diện tích này, Ban không có báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan đến việc khai thác rừng chuyển giao cho địa phương quản lý đối với diện tích 54,1 ha. Hiện trạng trên đất hiện nay là đất trống.

Kết luận thanh tra nêu, thực hiện Công văn số 238/NN.PTNT ngày 03/3/2008 của Sở NN&PTNT về việc thống nhất địa điểm xây dựng các mô hình thực nghiệm lâm nghiệp với diện tích 20,8 ha (tại Khoảnh 6, Tiểu khu 141) của Chi cục Lâm nghiệp, Ban đã tiến hành khai thác theo quy định. Tuy nhiên, từ đó cho đến thời điểm thanh tra, còn 12,3 ha, Ban không tiến hành trồng lại rừng cũng như không có văn bản báo cáo Sở NN&PTNT đối với diện tích đã khai thác nhưng không trồng lại rừng. Hiện trạng là cây tái sinh.

"Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014, việc thực hiện bảo vệ rừng của Ban vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm, cụ thể: Thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho xã đội xã Hồng Tiến, Công an huyện Hương Trà là không đúng đối tượng theo quy định (hiện, Ban đã chấm dứt việc giao khoán này). Bên cạnh đó, việc nghiệm thu công tác bảo vệ rừng từ năm 2014 đến năm 2017 không có xác nhận của kiểm lâm địa bàn khi tiến hành nghiệm thu", UBND tỉnh kết luận.

Liên quan tới trình tự thủ tục khai thác rừng trồng, từ năm 2006 đến năm 2017, Ban đã tiến hành khai thác 36 lô  rừng trồng sản xuất với diện tích thiết kế khai thác 908,83 ha theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt. Trong đó, khai thác giao lại đất là 748,93 ha, khai thác trồng lại rừng 159,90 ha. Qua thanh tra cho thấy, trong 36 hồ sơ được Sở NN&PTNT phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng với diện tích là 908,83 ha, trong đó diện tích khai thác có sản lượng là 832,90 ha. Diện tích nghiệm thu trồng rừng ban đầu là 1.061,7 ha. Chênh lệch giữa diện tích nghiệm thu trồng rừng so với diện tích thiết kế khai thác là 152,87 ha, chênh lệch giữa diện tích thiết kế khai thác và diện tích khai thác có sản lượng là 75,93 ha.

Trong 36 hồ sơ trên, có 27 hồ sơ khai thác rừng để giao lại đất cho địa phương với diện tích khai thác 748,93 ha. Trong đó, có 117,1 ha (gồm có 54,1 ha chưa bàn giao cho xã Bình Điền và 63 ha chưa bàn giao cho xã Hồng Tiến) và có 09 hồ sơ khai thác trồng lại rừng theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh với diện tích khai thác để trồng lại rừng là 159,90 ha. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích này đã không được trồng lại rừng. Hiện trạng hiện nay là rừng có cây tái sinh sau khi khai thác. Việc không trồng lại rừng của Ban là hoàn toàn không đúng quy định.

Về việc sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu giá rừng trồng, qua thanh tra nhận thấy, toàn bộ số tiền trúng đấu giá khai thác rừng Ban đã thu đủ và tiến hành trích nộp 65% vào ngân sách tỉnh và 3% vào ngân sách các xã, số tiền 32% còn lại được Ban giữ lại tại tài khoản ngân hàng của Ban. 

Việc Ban không gửi toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản của Ban tại Kho bạc Nhà nước cũng là không đúng quy định. Số tiền lãi đơn vị có được từ tài khoản tiền gửi ngân hàng là 373.611.636 đồng (trong đó, năm 2015 là 224.926.093 đồng, năm 2016 là 73.779.306 đồng, năm 2017 là 74.906.237 đồng), thuế thu nhập doanh nghiệp Ban nộp đối với số tiền lãi trên là 74.722.308 đồng. Lãi tiền gửi ngân hàng còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 298.889.328 đồng (373.611.636 đồng - 74.722.308 đồng).

Đoàn thanh tra xác minh việc sử dụng kinh phí 3% nêu trên tại UBND xã Hồng Tiến và UBND xã Bình Điền, thị xã Hương Trà cho thấy, UBND các xã trên đã nhận đủ số tiền 3% do Ban chuyển khoản. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn kinh phí 3% tại UBND xã Bình Điền có một số khoản chi tiếp khách, chi tổng kết công tác phòng cháy rừng không đúng mục đích chi tại Điều 5 Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Quản lý rừng tại Thừa Thiên Huế đã được chấn chỉnh. Ảnh: PV

Cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước số lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ khoản tiền có nguồn gốc từ ngân sách 298.889.328 đồng của Ban.

Nhằm quản lý tốt rừng và đất lâm nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và Ban làm việc với Cục Lâm nghiệp để xác định chủ rừng đối với diện tích 8,5 ha trồng rừng thực nghiệm tại Khoảnh 6, Tiểu khu 141 để đưa vào quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở TN & MT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để bàn giao cho địa phương quản lý đối với diện tích xã Hồng Tiến đã nhận bàn giao từ Ban.

UBND tỉnh yêu cầu, với diện tích rừng có trồng xen cây bản địa trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật về chăm sóc rừng, có phương án, kế hoạch cụ thể và áp dụng các biện pháp như tỉa thưa, mở tán, phát thực bì để hướng dẫn cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương nói riêng và các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển rừng bền vững, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để phục hồi các diện tích rừng cây xen bản địa nhằm tránh lãng phí ngân sách đã đầu tư trước đây.

Đối với Sở TN&MT, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, giao đất trên địa bàn xã Hồng Tiến, xã Bình Điền để bàn giao cho địa phương lập phương án giao đất hoặc cho thuê đất đối với diện tích xã Hồng Tiến đã nhận bàn giao từ Ban, diện tích 117,1 ha Ban đã khai thác nhưng chưa bàn giao và diện tích 107 ha nằm ngoài phạm vi quản lý của Ban.

Ban cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể và xác định trách nhiệm cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, tài chính kế toán, bảo vệ rừng, thực hiện kết luận thanh tra và khắc phục những thiếu sót, vi phạm.

Ngoài ra, rà soát lại tất cả diện tích đất chồng lấn của người dân trong diện tích đất lâm nghiệp Ban đang quản lý; phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, UBND xã Hồng Tiến, UBND xã Bình Điền kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất của các trường hợp chồng lấn để có hướng xử lý đúng quy định. Đồng thời, chấn chỉnh công tác kế toán; nộp toàn bộ số tiền ngân sách Nhà nước vào Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc kiểm soát chi.../.

Lan Anh