leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tằng Bằng khen cho tập thể xuất sắc. Ảnh: H.T

Tiền thưởng cho tập thể được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của Thanh tra Chính phủ.

18 tập thể được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm 2019 là: Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II); Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III); Vụ Tổ chức cán bộ; Trường Cán bộ Thanh tra.

Bên cạnh đó còn có Thanh tra Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng; Thanh tra TP. Hải Phòng; Thanh tra tỉnh Hải Dương; Thanh tra tỉnh Bắc Ninh; Thanh tra tỉnh KonTum; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Phú Thọ; Thanh tra tỉnh Quảng Bình; Thanh tra tỉnh Bình Định; Thanh tra tỉnh Long An; Thanh tra tỉnh Sóc Trăng; Thanh tra tỉnh Đồng Nai và Thanh tra tỉnh Yên Bái./.

Lan Anh