Cụ thể, Thanh tra tỉnh vừa có công văn số 267/TTBT-VP về việc chuyển đơn của bà Võ Thị Hiếu cư ngụ tại số 195, Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết để xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định. Nội dung đơn bà Võ Thị Hiếu phản ánh việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không kịp thời tham mưu, ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại công văn số 494/UBND-QHĐĐ ngày 16/01/2019.

Cũng thời gian này, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý và giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lý, thường trú tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Lý khiếu nại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giải quyết khiếu nại lần đầu, liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 15.000m2 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cho ông Huỳnh Thái Dương.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành công văn số 251/TTBT-VP về việc hướng dẫn ông Nguyễn Văn Thảo ngụ tại số 258, đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc để được giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thảo không đồng ý và khiếu nại Quyết định số 7566/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc thu hồi đất của gia đình ông đang sử dụng ổn định mà không bồi thường.

Với sự quyết liệt trong công tác xử lý đơn thư của công dân, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đang phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo mà UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh đề ra.

Đình Thuyết