Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quan trắc môi trường không khí đảm bảo tần suất và vị trí theo mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Đồng thời, công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có gây hại cho sức khỏe, cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân biết, đồng thời, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc tự động các nguồn khí thải có lưu lượng lớn, đặc biệt tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, kịp thời tham mưu, xử lý các cơ sở thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ bụi, khí thải nói riêng, các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nói chung từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường; tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp sinh thái tại địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn nông dân các biện pháp tái chế, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rơm rạ phát sinh sau thu hoạch mùa vụ. Sở Giao thông vận tải: tăng cường kiểm soát các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện giao thông. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông, phát triển phương tiện giao thông công cộng trong các đô thị, phát triển phương tiện giao thông cơ giới lắp động cơ điện, cơ chế khuyến khích sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu chạy xe trong các đô thị. Tăng cường kiểm soát tiêu chuẩn xả thải của các phương tiện giao thông trong quá trình đăng kiểm, nhất là các phương tiện cũ và biện pháp xử lý các phương tiện giao thông hết niên hạn lưu thông mà vẫn lưu thông gây ô nhiễm môi trường. Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn công tác quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại ; tăng cường kiểm soát đối với các dự án, nhà máy phát thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, như: Nhiệt điện than, hóa chất và phân bón hóa học, chế biến và khai thác khoáng sản…

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại địa phương; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Đồng thời, giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý vi phạm phát sinh bụi từ hoạt động xây dựng trên địa bàn. Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đình Thuyết