Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, định hướng. Các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngành Thanh tra đã triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính và 106 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm về tiền 8,8 tỷ đồng được kiến nghị thu hồi và 90.129m2 đất; đã thu hồi được 4,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 413 tổ chức và cá nhân.

Toàn tỉnh đã đón, tiếp 1.231 công dân; các cơ quan hành chính tiếp nhận, xử lý 420 đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết 72/102 vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao.

Thông qua hoạt động thanh tra, ngành thanh tra đã phát hiện các hành vi tham nhũng, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra. Đồng thời, cùng nhau thảo luận các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động thanh tra; công tác tổ chức, đào tạo cán bộ thanh tra; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng ghi nhận nỗ lực, kết quả của ngành Thanh tra tỉnh trong nửa đầu năm 2019 và đề nghị ngành Thanh tra tỉnh cần có giải pháp hạn chế tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra; lựa chọn nội dung thanh tra trúng, đúng; quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; từng bước minh bạch hóa, ngăn chặn tham nhũng; tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra...

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TVH)

Kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Phan Đăng Toàn tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong toàn ngành đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm. Qua đó, yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong nhiều lĩnh vực. Duy trì và chấp hành nghiêm kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ về các mặt: chế độ thông tin, báo cáo, giờ giấc làm việc, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TVH)

Tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng đã trao Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2017, 2018.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018. (Ảnh: TVH)
leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018. (Ảnh: TVH)

Trần Văn Hải