Ngay từ đầu năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh Bình Thuận được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá tích cực, tạo được chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng với nhiều hình thức, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 92 lớp cho 15.660 lượt cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 100% cơ quan, đơn vị đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập với 7.979 người đã kê khai tài sản thu nhập theo qui định. Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong việc nhận quà và nộp lại quà tặng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện mới 6 vụ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, nâng tổng số vụ phải thụ lý giải quyết lên 14 vụ với 22 người.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong những tháng cuối năm 2019, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các lĩnh vực “nhạy cảm”, dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý tài chính, đất đai, dự án…  Cùng với đó, tỉnh tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, tập trung vào các vụ việc tồn đọng, phức tạp dư luận quan tâm; xử lý nhanh các vụ việc, vụ án mới phát hiện; kiên quyết và kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra, đồng thời giải quyết nhanh, tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Bình Thuận chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tiêu cực tham nhũng. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: bảo đảm tính công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai tài sản thu nhập đúng quy định; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, nhất là những vị trí dễ xảy ra tham nhũng./.

Dương Thái